Αθήνα, Νοέμβριος 2013

 

Υπογράφουμε ενάντια στη συρρίκνωση της Οικονομικής Επιστήμης και τη διάλυση των ειδικοτήτων στο νέο Λύκειο.

Γιατί με το νέο Νόμο 4186/2013 το Λύκειο αποκτά εξετασιοκεντρικό προσανατολισμό.

Γιατί τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματά του δεν παρέχουν γενική παιδεία, αφού σε αυτά δεν περιλαμβάνεται η ιστορική και λογική ενότητα των επιστημονικών γνώσεων, ούτως ώστε να γίνεται κατανοητή η γένεση και εξέλιξη της σκέψης και η συστηματική οργάνωση των γνώσεων, χωρίς κενά και παραλείψεις.

Γιατί το Νέο Πρόγραμμα με έντεχνο τρόπο στενεύει το περιεχόμενο της γνώσης, διαταράσσει τη σχέση μαθήματος και επιστημονικού αντικειμένου και οδηγεί σε μια φορμαλιστική διαδικασία. Τα επιστημονικά αντικείμενα συρρικνώνονται.

 

Γιατί σκοπός του Λυκείου σύμφωνα με το νέο Νόμο είναι η καλλιέργεια της ικανότητας και της δεξιότητας, ενώ απουσιάζει ο στόχος της μάθησης. Δεν αναφέρονται καθόλου ως στόχοι, η ιστορική και κοινωνική συνείδηση, η επιστημονική συνείδηση, η μέθοδος διαμόρφωσης κριτηρίου εγκυρότητας και αλήθειας των γνώσεων και η ενότητα θεωρίας και πράξης.

Γιατί χάνεται η μέχρι τώρα στοιχειώδης παιδαγωγική ελευθερία και ακυρώνεται η διδακτική πράξη, όπως και ο καθηγητής κατά τη συνεργασία του με τους μαθητές, αφού το 50% των ερωτήσεων διαμορφώνονται έξω από τις σχολικές διαδικασίες. Αποτέλεσμα αυτών είναι η διατάραξη της ισοδυναμίας των ερωτήσεων που τίθενται και η αλλοίωση της διαδικασίας αξιολόγησης του μαθητή.

Γιατί εφευρέθηκε ένα νέο μάθημα, το μάθημα της «Πολιτικής Παιδείας», το οποίο δεν έχει κανένα ουσιαστικό και τυπικό περιεχόμενο και συρρικνώνει την Οικονομική Επιστήμη, την Πολιτική Επιστήμη-Δίκαιο και την Κοινωνιολογία, θεωρώντας ότι είναι ένα αντικείμενο.

Καλούμε το Υπουργείο να τροποποιήσει το άρθρο 2 του νόμου 4186, ώστε να καταστήσει διακριτές στο ωρολόγιο πρόγραμμα τις Κοινωνικές Επιστήμες(Οικονομία, Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη -Δίκαιο).

Επίσης στην Β΄ τάξη με το μάθημα «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» (Κοινωνιολογία, Οικονομία, Πολιτική Επιστήμη), που είναι ενταγμένο στην Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών, συνεχίζεται η συρρίκνωση των Κοινωνικών Επιστημών. Επιπλέον όσοι μαθητές επιλέγουν αυτήν την ομάδα το πιθανότερο είναι να μη στοχεύουν σε Οικονομικές Σχολές με αποτέλεσμα να διδάσκονται ένα μάθημα, το οποίο δεν τους δημιουργεί την απαραίτητη θεωρητική υποδομή για αυτές. Όσοι μαθητές επιλέξουν την Ομάδα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών διδάσκονται τα μαθήματα «Φυσική» και «Μαθηματικά». Όσοι εξ αυτών επιθυμούν να εισαχθούν στις Οικονομικές Σχολές υποχρεώνονται να διδαχθούν το μάθημα της Φυσικής που δεν τους δημιουργεί την απαραίτητη θεωρητική υποδομή για τις Οικονομικές Σχολές. Οι υποψήφιοι αυτοί πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουν ως θεωρητική υποδομή τα μαθήματα «Μαθηματικά» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (management)».

Προτείνουμε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του μαθήματος της «Φυσικής» και του μαθήματος «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (management)». Ως εκ τούτου καλούμε το Υπουργείο να θεραπεύσει τις αντιφάσεις του Ωρολογίου Προγράμματος και να αντιστοιχίσει σωστά τις μαθητικές ροές με στόχο την αποτελεσματικότητα του συστήματος .


ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ