Άρθρα

aodeeΔ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ – Α. ΒΑΘΗΣ
Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ


ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο όρος «οργάνωση» χρησιμοποιείται στην ελληνική γλώσσα για να περιγράψει ένα χαρακτηριστικό ή μια ιδιότητα που διακρίνει ή διαθέτει ένας οργανισμός(π.χ. σχολείο, νοσοκομείο, κόμμα), μια επιχείρηση, μια ομάδα ατόμων ή μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, είναι συνήθεις οι εκφράσεις «αυτό το σχολείο έχει καλή οργάνωση», «το Υπουργείο δεν έχει οργάνωση», «η εκδρομή πρέπει να οργανωθεί σωστά», «η εξυπηρέτηση σ' αυτό το εστιατόριο είναι κακή, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση»

 

Διαβάστε ολόκληρο το βιβλίο πατώντας εδώ