Επιλογές

Άσκηση 1

Υποθέτουμε ότι σε μια οικονομία παράγονται δύο μόνο αγαθά Χ και Ψ, για την παραγωγή των οποίων  χρησιμοποιείται μόνο ο συντελεστής εργασία, η αμοιβή της οποίας (W) ανέρχεται σε 840 χρηματικές μονάδες. Η οικονομία απασχολεί πλήρως και αποδοτικά πέντε  (5) εργαζόμενους της ίδιας εργατικής ικανότητας, οι οποίοι παράγουν τις παρακάτω ποσότητες από τα δύο αγαθά:

Ένας (1) εργαζόμενος παράγει είτε 20 μονάδες Χ ή 100 μονάδες Ψ

Δύο (2) εργαζόμενοι παράγουν είτε 60 μονάδες Χ ή 280 μονάδες Ψ

Τρείς (3) εργαζόμενοι παράγουν είτε 120 μονάδες Χ ή 580 μονάδες Ψ

Τέσσερις (4) εργαζόμενοι παράγουν είτε 150 μονάδες Χ ή 740 μονάδες Ψ

Πέντε (5) εργαζόμενοι παράγουν είτε 160 μονάδες Χ ή 800 μονάδες Ψ

Δ.1 Να κατασκευάσετε τον πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. (Μονάδες 5)

Δ.2 Με τη χρήση του Κόστους Ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν ο συνδυασμός Κ(Χ=100, ψ=500) αν είναι εφικτός, μέγιστος ή ανέφικτος (Μονάδες 5).

Δ.3 Να υπολογίσετε με τη χρήση του Κόστους Ευκαιρίας πόσες μονάδες του   αγαθού Ψ πρέπει να θυσιασθούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 100 μονάδες του αγαθού Χ. (Μονάδες 5)

Δ.4 Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος για την παραγωγή 120 μονάδων του αγαθού Χ. (Μονάδες 3)

Δ.5 Αν η οικονομία παράγει 60 μονάδες του αγαθού Χ και 280 μονάδες του αγαθού Ψ ποιο είναι το ποσοστό ανεργίας στην οικονομία;  (Μονάδες 7)    

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…