Επιλογές

Άσκηση 7

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά στην αγοραία ζήτηση ενός αγαθού η συνάρτηση ζήτησης του οποίου είναι γραμμική.

 

 

Τιμή(P)

Ζητούμενη ποσότητα(QD)

Εισόδημα(Y)

Α

20

4600

200.000

Β

30

3600

200.000

Γ

30

4050

250.000

 

Δ1. Να υπολογίσετε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού. (Μονάδες 3)      

Δ2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα και με βάση αυτή να χαρακτηρίσετε το αγαθό ως κανονικό ή κατώτερο. (Μονάδες 5)         

Αν στην αγορά του προϊόντος συμμετέχουν 100 όμοιες επιχειρήσεις, όπου η κάθε μια από αυτές έχει τα παρακάτω στοιχεία παραγωγής και κόστους.   

Αριθμός       εργατών (L)

Συνολικό Προϊόν(Q)

Μεταβλητό κόστος (VC)

Οριακό  κόστος (MC)

Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC)

4

40

176

3,5

AVC4

5

Q5

216

5

4,5

6

54

252

6

4,66

7

58

284

MC7

4,89

8

60

VC8

14

5,2

Δ3.  α) Με τη χρήση των τύπων να συμπληρώσετε την ποσότητα Q5 , το μέσο μεταβλητό κόστος AVC4 , το οριακό κόστος MC7 και το μεταβλητό κόστος  VC8   (Μονάδες 4)

β) Να βρεθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης(Μονάδες 4)      

Δ4. Αν η επιχείρηση για την παραγωγή του προϊόντος χρησιμοποιεί εργασία και πρώτη ύλη να υπολογίσετε την αμοιβή της εργασίας(W) και το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος(c)(Μονάδες 5)      

Δ5. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος. (Μονάδες 4)

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…