Επιλογές

Άσκηση 2

Στην αγορά ενός αγαθού η συνάρτηση ζήτησης και η συνάρτηση προσφοράς είναι QD =400-10P και QS=240+10P αντίστοιχα.

Δ.1 Να υπολογίσετε την τιμή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού. (Μονάδες 3)

Δ.2 Το κράτος για να προστατέψει τους καταναλωτές επιβάλλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού την τιμή PA =6 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε:        

α. Το μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται στην αγορά του αγαθού.      (Μονάδες 2)

β. την τιμή P2 , που είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν οι καταναλωτές, ώστε να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, που προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή PA. (Μονάδες 5)        

Δ.3 α. Να υπολογίσετε τη Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών στην τιμή ισορροπίας της αγοράς. (Μονάδες 2)  

β. Αν το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο της προσφερόμενης ποσότητας στην τιμή PA  να υπολογισθεί το  χρηματικό όφελος των καταναλωτών από την επιβολή αυτής της κρατικής ρύθμισης στην αγορά του προϊόντος. (Μονάδες 4)

γ. Αν δημιουργηθεί «μαύρη αγορά», δηλαδή το αγαθό πωλείται παράνομα σε τιμή μεγαλύτερη από τη νόμιμη και υποθέσουμε ότι όλη η ποσότητα που προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή PA αγοράζεται από τους καταναλωτές στην τιμή P2 , να υπολογίσετε τις επιπλέον χρηματικές μονάδες που θα πληρώσουν οι καταναλωτές μετά  την επιβολή αυτής της κρατικής ρύθμισης στην αγορά του προϊόντος. (Μονάδες 4)

Δ.4 Αν στην πραγματικότητα από το σύνολο  της προσφερόμενης ποσότητας στην τιμή PA , 120 μονάδες αγοράζονται από τους καταναλωτές στην τιμή PA , 100 μονάδες  αγοράζονται από τους καταναλωτές στην τιμή ισορροπίας και 80 μονάδες αγοράζονται από τους καταναλωτές στην τιμή P2 , να υπολογίσετε τις επιπλέον χρηματικές μονάδες που θα πληρώσουν οι καταναλωτές για την αγορά όλης της προσφερόμενης ποσότητας, σε σχέση με αυτή που θα πλήρωναν, αν δεν είχε δημιουργηθεί «μαύρη αγορά»; (Μονάδες 5)

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…