Οι σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η προαγωγή και ανάπτυξη της παρεχόμενης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οικονομικής παιδείας.

β) Η παροχή βοήθειας σε κάθε αρμόδιο φορέα για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται μία συνεχώς βελτιούμενη, ολοκληρωμένη, σύγχρονη και υψηλού ποιοτικού επιπέδου οικονομική παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

γ) Η δραστηριοποίηση προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να γίνει πλέον αντιληπτή από όλους τους νέους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα των κατακτήσεων της επιστημονικής γνώσης για την ορθολογικότερη εξυπηρέτηση της οικονομίας του τόπου.

δ) Η μελέτη και υπόδειξη λύσεων για τις κοινές επιδιώξεις των μελών, η τόνωση του κύρους του λειτουργήματός τους και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, τόσο μεταξύ τους, όσο και απέναντι στους άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

ε) Η αναβάθμιση, η διάδοση, η ανάπτυξη και η ενιαία θεώρηση της οικονομικής επιστήμης σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις άλλων χωρών

ζ) Η προαγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων και εφαρμογών της οικονομικής επιστήμης για την καθολική πρόοδο της Ελληνικής παιδείας.