ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ)

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία: "ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" και συντετμημένο τίτλο: "Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.".
Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.
 Ιδρύονται περιφερειακά τμήματα (παραρτήματα) της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρες και περιφερειακές αρμοδιότητες που καθορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Οι περιοχές όπου δεν υπάρχουν περιφερειακά τμήματα υπάγονται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική, που περιφερειακά φέρει την επωνυμία της και στο κέντρο τη συντομογραφία "Ε.Ο.Ε.Δ.Ε." και το έτος ίδρυσής της (1987).Η σφραγίδα θα χρησιμοποιείται και από τα περιφερειακά τμήματα με την αναγραφή της ονομασίας της περιοχής του περιφερειακού τμήματος.