ΑΡΘΡΟ 13 (Διοίκηση των περιφερειακών τμημάτων)
Τα περιφερειακά τμήματα διοικούνται από πενταμελείς (5) τοπικές διοικήσεις, αν τα εγγεγραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, δεν υπερβαίνουν τα πενήντα (50).
Εάν έχουν από 51-100 διοικούνται από επταμελείς (7) τοπικές διοικήσεις.
Εάν έχουν από 101 και άνω διοικούνται από εννεαμελείς (9) τοπικές διοικήσεις.
Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τριετής.