ΑΡΘΡΟ 2 (Σκοποί και μέσα επίτευξής τους)

Οι σκοποί της Ένωσης είναι: α) Η προαγωγή και ανάπτυξη της παρεχόμενης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οικονομικής παιδείας.β) Η παροχή βοήθειας σε κάθε αρμόδιο φορέα για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται μία συνεχώς βελτιούμενη, ολοκληρωμένη, σύγχρονη και υψηλού ποιοτικού επιπέδου οικονομική παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
γ) Η δραστηριοποίηση προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να γίνει πλέον αντιληπτή από όλους τους νέους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα των κατακτήσεων της επιστημονικής γνώσης για την ορθολογικότερη εξυπηρέτηση της οικονομίας του τόπου.
δ) Η μελέτη και υπόδειξη λύσεων για τις κοινές επιδιώξεις των μελών, η τόνωση του κύρους του λειτουργήματός τους και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, τόσο μεταξύ τους, όσο και απέναντι στους άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
ε) Η αναβάθμιση, η διάδοση, η ανάπτυξη και η ενιαία θεώρηση της οικονομικής επιστήμης σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις άλλων χωρών
ζ) Η προαγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων και εφαρμογών της οικονομικής επιστήμης για την καθολική πρόοδο της Ελληνικής παιδείας.
Η εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται:
α) Με την έκδοση εντύπων και με δημοσιεύματα.
β) Με τη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της χώρας μας και του Εξωτερικού, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς και ιδιαίτερα με το "Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας".
γ) Με τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων.
δ) Με τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών μελέτης επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, ύστερα από σχετική απόφαση του κεντρικού Δ.Σ.
ε) Με τη λειτουργία βιβλιοθήκης και τη φροντίδα εμπλουτισμού της.
στ) Με την προκήρυξη διαγωνισμών και υποτροφιών σε οικονομικά θέματα.
ζ) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.