ΑΡΘΡΟ 22 (Διάλυση)
Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται ειδική ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος όλα τα μέλη εφαρμοζόμενης της διαδικασίας των εκλογών.
Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, πρέπει να ψηφίσουν τα μισά και πλέον μέλη του συνόλου των αντιπροσώπων και να υπάρξει πλειοψηφία των 4/5 από αυτά.
Η διάλυση προτείνεται, είτε με εισήγηση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου είτε με αίτηση που υποβάλλεται σ' αυτό από εκατό (100) τουλάχιστον μέλη ταμειακά τακτοποιημένα. Και στη δεύτερη αυτή περίπτωση το Δ.Σ. συντάσσει εισήγηση που διατυπώνει την δική του περί διάλυσης, εκτίμηση.
Σε περίπτωση που θα εγκριθεί η διάλυση της Ένωσης, τα περιουσιακά στοιχεία της περιέρχονται σε Ίδρυμα ή Οργανισμό, που θα ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.