Επιλογές

Θέματα Εξετάσεων 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» 2020

 • 28 Μαϊ 2020
 1. Η καμπύλη ζήτησης για ένα κανονικό αγαθό θα μετακινηθεί κάτω και αριστερά αν:

(α) Αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών. (β) Αυξηθεί η τιμή του αγαθού.

(γ) Μειωθεί η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού. (δ) Μειωθεί η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού. (ε) Αυξηθεί το κόστος παραγωγής του αγαθού.

Αιτιολογείστε την επιλογή σας σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Αν αυξηθεί το εργατικό κόστος συλλογής φράουλας, τότε θα έχουμε: (α) Μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς φράουλας προς τα δεξιά. (β) Μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα αριστερά.

(γ) Κίνηση κατά μήκος της καμπύλης προσφοράς σε υψηλότερη τιμή. (δ) Κίνηση κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης.

(ε) Ένας συνδυασμός των (α), (β), (γ) και (δ), και ποιος συγκεκριμένα. Αιτιολογείστε την επιλογή σας σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Αν ένα μεγάλο κανονικό ξενοδοχείο στην Αθήνα αυξήσει τη τιμή ενοικίασης των δωματίων του, τότε το πιο πιθανό είναι να παρατηρηθεί:

(α) Μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης για τα δωμάτια του προς τα κάτω και αριστερά.

(β) Αύξηση των εσόδων του.

(γ) Μείωση των εσόδων του.

(δ) Τα έσοδά του δεν θα επηρεασθούν.

Αιτιολογείστε την επιλογή σας σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Θεωρείστε μια pizzeria που στη βραχυχρόνια περίοδο μπορεί να προσαρμόσει μόνο τον αριθμό των εργαζομένων της. Το οριακό προϊόν της εργασίας:

(α) Αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων. (β) Μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων.

(γ) Αυξάνεται και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό όσο αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων.

(δ) Αυξάνεται αλλά με μειούμενο ρυθμό όσο αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων.

(ε) Ένας συνδυασμός των (α), (β), (γ) και (δ), και ποιος συγκεκριμένα. Αιτιολογείστε την επιλογή σας σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Μια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση στόχο έχει την μεγιστοποίηση των κερδών της. Για να το επιτύχει επιλέγει το επίπεδο παραγωγής της με τρόπο ώστε:

(α) Tο οριακό έσοδο να υπερβαίνει το οριακό κόστος παραγωγής. (β) Το οριακό κόστος να ισούται με την τιμή πώλησης του προϊόντος. (γ) Η τιμή πώλησης του προϊόντος να υπερβαίνει το οριακό κόστος. (δ) Το οριακό έσοδο να υπερβαίνει το μέσο κόστος.

(ε) Ένας συνδυασμός των (α), (β), (γ) και (δ), και ποιος συγκεκριμένα. Αιτιολογείστε την επιλογή σας σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Υποθέστε ότι οι συναρτήσεις συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς καφέ είναι

Qd = 800 - 8P

και

 Qs = 200 + 4P, όπου οι ποσότητες εκφράζονται σε κιλά και P είναι η τιμή σε ευρώ.

(α) Λύσετε για τη τιμή και ποσότητα ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και

ζήτησης (δηλαδή, όταν Qd = Qs ).

(β)    Υπολογίστε την ελαστικότητα ζήτησης και την ελαστικότητα προσφοράς στο σημείο ισορροπίας.

 1. Μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο έχει συνολικό κόστος 5500 ευρώ όταν παράγει 160 μονάδες προϊόντος και 1500 ευρώ όταν δεν παράγει τίποτα. Το μεταβλητό μέσο κόστος της επιχείρησης όταν παράγει 160 μονάδες είναι:

(α) 30

(β) 25

(γ) 22

(δ) 20

 1. Υποθέσετε ότι η ζήτηση για το προϊόν μιας επιχείρησης δίνεται από τη συνάρτηση Q = 400 - 20P

 και ότι η συνάρτηση συνολικού κόστους της είναι

 TC = 250 + 9Q . Υπολογίστε το επίπεδο παραγωγής, Q , που η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της και αιτιολογείστε την επιλογή σας σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Τι είναι, και πώς μετράμε, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μιας ανοικτής οικονομίας;

Απαντήστε σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις κάποιον εισοδηματικό περιορισμό, όπως κάθε νοικοκυριό και κάθε οικονομικός φορέας; Αν ναι, ποιος είναι αυτός ο περιορισμός και τι περιέχει;

Απαντήστε σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των χωρών με σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης διαχρονικά;

Απαντήστε σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Τι σημαίνει βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους; Γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και τι υποστηρίζουν;

Απαντήστε σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Τι εννοούμε με την έκφραση «δημόσια αγαθά»; Τι συνεπάγεται η ύπαρξή τους; Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα;

Απαντήστε σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Τι είναι ο πολλαπλασιαστής δημοσιονομικών δαπανών; Από τι εξαρτάται το μέγεθός του;

Απαντήστε σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Ποια είναι τα βασικά εργαλεία νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μετά την παγκόσμια κρίση του 2008;

Απαντήστε σε περίπου 5 γραμμές.

 1. Αν η Ελλάδα δεν ανήκε στην ευρωζώνη, θα μπορούσε να κάνει υποτίμηση του εθνικού της νομίσματος. Πότε θα χρειαζόταν να έκανε κάτι τέτοιο και τι πιστεύετε ότι θα συνέβαινε;

Απαντήστε σε περίπου 5 γραμμές.

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…