Επιλογές

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μαθημάτων Α τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ (σχολικό έτος 2018-2019)

(ΥΑ 139454/Δ2/28-8-2018, ΦΕΚ 3807/Β/4-9-2018, ΑΔΑ: ΩΧΣΦ4653ΠΣ-7ΞΝ)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας - Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά   2
Ιστορία   2
Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσικές Επιστήμες 3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή   2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 3
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες   2
  Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 33
Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4 Ώρες
Εφαρμογές Πληροφορικής   2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων   2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός   2
Καλλιτεχνική Παιδεία 4 (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας) 2
  Γενικό Σύνολο Προγράμματος 35

  1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία β) Νέα Ελληνική Γλώσσα γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
  1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Άλγεβρα

β) Γεωμετρία.

  1. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία.
  1. Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: α) Εικαστικά β) Μουσική

γ) Στοιχεία Θεατρολογίας.

Στα τμήματα διδάσκεται ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…