Επιλογές

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ (σχολικό έτος 2018-2019)

"ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
(ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017,  ΑΔΑ: 6ΤΥΒ4653ΠΣ-ΕΛΣ όπως τροποποιήθηκε με την
ΥΑ Φ2/95229/Δ4/6-6-2017. ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017,  ΑΔΑ : Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ και την
ΥΑ Φ2/89289/Δ4/31-5-2018, ΦΕΚ 2122/Β/8-6-2018,  ΑΔΑ : 6Θ164653ΠΣ-Ε90)"

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσική 1
4 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6 Φυσική Αγωγή 1
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (15 ώρες) ΩΡΕΣ
Διδάσκονται μαθήματα Ειδικότητας για δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαία σύμφωνα με την ΥΑ 65291/Δ4/21-4-2017 (ΦΕΚ  1426/Β/26-4-2017)  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ΥΑ  Φ2/95229/Δ4/7-6-2017  (ΦΕΚ  2072/Β/15-6-2017)  και  την Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (ΦΕΚ 2122/Β/18-6-2018) 15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 25
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
(ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017,  ΑΔΑ: 6ΤΥΒ4653ΠΣ-ΕΛΣ όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/6-6-2017. ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017,  ΑΔΑ : Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ και την ΥΑ Φ2/89289/Δ4/31-5-2018, ΦΕΚ 2122/Β/8-6-2018,  ΑΔΑ : 6Θ164653ΠΣ-Ε90)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (9 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσική 2
4 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (16 ώρες) ΩΡΕΣ
Διδάσκονται μαθήματα Ειδικότητας για δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαία σύμφωνα με την ΥΑ 65291/Δ4/21-4-2017
(ΦΕΚ  1426/Β/26-4-2017)  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ΥΑ  Φ2/95229/Δ4/7-6-2017  (ΦΕΚ  2072/Β/15-6-2017)  και  την Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (ΦΕΚ 2122/Β/18-6-2018) και την ΥΑ Φ2/89289/Δ4/31-5-2018 (ΦΕΚ 2122/Β/8-6-2018)
16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 25

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…