Επιλογές

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μαθημάτων Α τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ (σχολικό έτος 2018-2019)

"ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 2018-2019
(ΥΑ Φ2/92271/Δ4/5-6-2018, ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β/28-6-2018,  ΑΔΑ : ΩΔΟ94653ΠΣ-ΠΩΤ)"

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (22 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
4 Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
5 Ιστορία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8 Φυσική Αγωγή 2
9 Πληροφορική 3 2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (7 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 3 2
2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας 2
3 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ώρες)
Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ
ΩΡΕΣ
1 Αγωγή Υγείας 2
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2
4 Αρχές Μηχανολογίας 2
5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης
7 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
8 Ναυτιλιακές Γνώσεις 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35

1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες : Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και β) Βιολογία
3 Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες.
  Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…