Επιλογές

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μαθημάτων Γ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ (σχολικό έτος 2018-2019)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 2018-2019
(ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017,  ΑΔΑ: 6ΤΥΒ4653ΠΣ-ΕΛΣ
 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/6-6-2017.
 ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017,  ΑΔΑ : Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ και την
 ΥΑ Φ2/89289/Δ4/31-5-2018, ΦΕΚ 2122/Β/8-6-2018,  ΑΔΑ : 6Θ164653ΠΣ-Ε90)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (12 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά   3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (23 ώρες) ΩΡΕΣ
Διδάσκονται  μαθήματα  Ειδικότητας  για  είκοσι  τρεις  (23)  ώρες  εβδομαδιαία  σύμφωνα  με  την  ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017,  ΑΔΑ: 6ΤΥΒ4653ΠΣ-ΕΛΣ όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/6-6-2017, ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017,  ΑΔΑ : Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ και την ΥΑ Φ2/89289/Δ4/31-5-2018, ΦΕΚ 2122/Β/8-6-2018,  ΑΔΑ : 6Θ164653ΠΣ-Ε90 23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…