Ωρολόγια Προγράμματα

Γενικό Λύκειο (Ημερήσιο) - Α τάξη
Γενικό Λύκειο (Ημερήσιο) - Β τάξη
Γενικό Λύκειο (Ημερήσιο) - Γ τάξη
Γενικό Λύκειο (Εσπερινό) - Α τάξη
Γενικό Λύκειο (Εσπερινό) - Β τάξη
Γενικό Λύκειο (Εσπερινό) - Γ τάξη
Γενικό Λύκειο (Εσπερινό) - Δ τάξη
ΕΠΑ.Λ. (Ημερήσιο) - Α τάξη - Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΕΠΑ.Λ. (Ημερήσιο) - Β τάξη - Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΕΠΑ.Λ. (Ημερήσιο) - Γ τάξη / Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών - Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΕΠΑ.Λ. (Ημερήσιο) - Γ τάξη / Ειδικότητα: Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων - Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΕΠΑ.Λ. (Εσπερινό) - Α τάξη
ΕΠΑ.Λ. (Εσπερινό) - Β τάξη
ΕΠΑ.Λ. (Εσπερινό) - Γ τάξη
ΕΠΑ.Λ. (Εσπερινό) - Γ τάξη / Ειδικότητα: Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων - Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΕΠΑ.Λ. (Εσπερινό) - Δ τάξη / Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών - Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΕΠΑ.Λ. (Εσπερινό) - Δ τάξη / Ειδικότητα: Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων - Ωρολόγιο Πρόγραμμα