του Ιωάννη Νησιώτη - Συναχίρη

 

 

Οι ασκήσεις - παρουσιάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip) Επιλέξτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (link) και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Σημείωση: Το υλικό αυτό θα λειτουργήσει άψογα μόνο με Office 2007. Με οποιοδήποτε προηγούμενο πρόγραμμα θα υπολειτουργεί

 

 

Φάκελος "Κεφάλαιο 1ο":

Κεφάλαιο 1ο - Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Φάκελος "Κεφάλαιο 2ο":

Κεφάλαιο 2ο - Η ζήτηση των αγαθών

Φάκελος "Κεφάλαιο 3ο":

Κεφάλαιο 3ο (Α') - Η παραγωγή της επιχείρησης και

                                      

Κεφάλαιο 3ο (Β') - Το κόστος παραγωγής

Φάκελος "Κεφάλαιο 4ο":

Κεφάλαιο 4ο - Η προσφορά των αγαθών και

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς Α' και

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς Β'

Φάκελος "Κεφάλαιο 5ο":

Κεφάλαιο 5ο - Ο προσδιορισμός των τιμών

Φάκελος "Κεφάλαιο 7ο":

Κεφάλαιο 7ο - ΑΕΠ και

 

ΑΕΠ σε τρέχουσες και σταθερές τιμές

Φάκελος "Κεφάλαιο 8ο":

Κεφάλαιο 8ο - Το τραπεζικό σύστημα

Φάκελος "Κεφάλαιο 9ο":

Κεφάλαιο 9ο - Οικονομικοί κύκλοι και

 

Οικονομικοί κύκλοι και

 

Ρυθμός πληθωρισμού και

 

Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας και

 

Πσοστά απασχόλησης και ανεργίας κατά εκπαίδευση

Φάκελος "Κεφάλαιο 10ο":

Κεφάλαιο 10ο - Τα Δημόσια Οικονομικά και

 

Έσοδα-δαπάνες του κράτους και

 

Έσοδα-δαπάνες του κράτους - ποσοστό ΑΕΠ