Επιλογές

ΑΡΘΡΟ 18 (Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή)

  • Μαρ 22, 2004

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. με την ίδια εκλογική διαδικασία. Προεδρεύετε από το μέλος της που πλειοψήφησε. Ασκεί τον έλεγχο κάθε διαχειριστικής περιόδου του Κεντρικού Δ.Σ.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μια φορά το χρόνο, μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση από τον Ταμία και έκτακτα, όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει αναλυτική έκθεση για τη διαχείριση της Ένωσης που συνοδεύει υποχρεωτικά τον οικονομικό απολογισμό του Κεντρικού Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…