Επιλογές

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αρχείο θεμάτων

Ενδεκτικές Απαντήσεις των θεμάτων

Γίνονται δεκτές όλες οι επιστημονικά ορθές απόψεις.

Έτσι για παράδειγμα, μπορεί ο μαθητής να υπολογίσει τη μεταβολή του κόστους παραγωγής χρησιμοποιώντας τον τύπο του οριακού προϊόντος, να βρεί τους εργάτες που παράγουν τις αντίστοιχες ποσότητες, στη συνέχεια να υπολογίσουν το κόστος παραγωγής αφού πολλαπλασιάσουν με την αμοιβή της εργασίας κια τέλος να βρούν τη μεταβολή του κόστους καθώς αυξάνεται η παραγωγή.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ - Δ' ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
& ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

 

 

Αρχείο θεμάτων

Ενδεκτικές Απαντήσεις των θεμάτων

Γίνονται δεκτές όλες οι επιστημονικά ορθές απόψεις.

Έτσι για παράδειγμα, μπορεί ο μαθητής να υπολογίσει τη μεταβολή του κόστους παραγωγής χρησιμοποιώντας τον τύπο του οριακού προϊόντος, να βρεί τους εργάτες που παράγουν τις αντίστοιχες ποσότητες, στη συνέχεια να υπολογίσουν το κόστος παραγωγής αφού πολλαπλασιάσουν με την αμοιβή της εργασίας κια τέλος να βρούν τη μεταβολή του κόστους καθώς αυξάνεται η παραγωγή.

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄)

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

 

 

ΟΜΑ∆Α 1η

 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α1 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α1. α. Ο σχεδιασμός της παραγωγής έχει βασικό στόχο την  επιδίωξη του καλύτερου αποτελέσματος (μονάδες 4).

β. Η διαχείριση του χρόνου ανήκει στις ανθρώπινες ικανότητες των διοικητικών στελεχών (μονάδες 4).

γ. Η λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας ανήκει στις διανοητικές ικανότητες των διοικητικών

στελεχών (μονάδες 4).

δ. Μάνατζερ είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει αποτελέσματα μέσω της εργασίας άλλων ανθρώπων

(μονάδες 4).

ε. Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων) είναι το πλέον λογικό

μέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους (μονάδες 4).

Μονάδες 20

 

Για τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α2, Α3 και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

 

Α2. Η εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ανήκει

α. στην παραγωγική λειτουργία.

β. στην οικονομική λειτουργία.

γ. στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.

δ. στη λειτουργία της πληροφόρησης.

Μονάδες 6

 

Α3. Η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων είναι ένας λειτουργικός στόχος της επιχείρησης που

αναφέρεται

α. στην παραγωγή.

β. στις καινοτομίες.

γ. στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης.

δ. στην αγορά.

Μονάδες 6

Α4. Η εισοδηματική πολιτική εντάσσεται στο

α. οικονομικό περιβάλλον.

β. νομικό περιβάλλον.

γ. πολιτισμικό περιβάλλον.

δ. πολιτικό περιβάλλον.

Μονάδες 6

 

Α5. Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:

α. Πού στοχεύει η αποτελεσματική προώθηση; (μονάδες 6).

β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix) που είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως τα "4P's" (μονάδες 6).

Μονάδες 12

 

 

ΟΜΑ∆Α 2

Β1. Να αναπτύξετε τα δύο κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες

παραγωγικές μονάδες.

Μονάδες 12

 

Β2. Να περιγράψετε την εμπορική λειτουργία της επιχείρησης.

Μονάδες 10

 

Β3. Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, να αναπτύξετε:

α. τη λειτουργία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού (μονάδες 14),

β. την πολιτική αμοιβών (μονάδες 14).

Μονάδες 28

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των

φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των θεμάτων.

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

TETAΡTΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2007

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ico_acrobat_s

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…