Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Θέματα Εξετάσεων 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ(3)

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

 

ΘΕΜΑ Α

Α1.   Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α.Το τεχνολογικό περιβάλλον επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισμού της επιχείρησης και των εργαζομένων, το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Μονάδες 4

 

β. Η έννοια της ηγεσίας δεν είναι σε καμιά περίπτωση ταυτόσημη με τις έννοιες της δύναμης, της επιρροής και της εξουσίας.

Μονάδες 4

 

γ. Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες, που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και στην καταγραφή των συναλλαγών της επιχείρησης, ανήκουν στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.

Μονάδες 4

 

δ. Η εξάρτηση των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι μεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

Μονάδες 4

 

ε. Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ο δέκτης μετατρέπει αυτό που θέλει να μεταβιβάσει σε ένα νόημα με τη μορφή του μηνύματος.

Μονάδες 4

 

στ. H παρακίνηση του εργαζομένου για απόδοση σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών προϋποθέτει και τη δίκαιη μεταχείρισή του σχετικά με τις αμοιβές του.

Μονάδες 4

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Ομάδα αποτελούν

α. οι επιβάτες τρένου

β. ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου

γ. οι θεατές μιας κινηματογραφικής ταινίας

δ. οι επισκέπτες ενός ζωολογικού κήπου.

Μονάδες 6

 

Α3. Όταν η εξουσία ασκείται αυταρχικά, αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο επικοινωνίας που αναφέρεται

α. στην προδιάθεση-προκατάληψη

β. στις δομές/διαδικασίες

γ. στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη

δ. στην υπερφόρτωση.

Μονάδες 6

 

Α4. Τα νέα διοικητικά συστήματα είναι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης και αναφέρονται

α. στην αγορά

β. στα συνολικά μεγέθη

γ. στις καινοτομίες

δ. στους ανθρώπους.

Μονάδες 6

 

Α5. Μια επιχείρηση το έτος 2011 παρήγαγε 50.000 μονάδες προϊόντος, απασχολώντας 100 εργαζόμενους. Τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης ήταν 8.000.000 ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,25. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας (μονάδες 4) και το καθαρό κέρδος της επιχείρησης (μονάδες 4).

(Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε, καθώς και τους υπολογισμούς σας)

Μονάδες 8

 


 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε

α. την εμπορική λειτουργία (μονάδες 6)

β. τη λειτουργία δημοσίων σχέσεων (μονάδες 8).

Μονάδες 14

 

Β2. Να περιγράψετε τη συμβολή του Henri Fayol (μονάδες 10) και του Max Weber (μονάδες 8) στην ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ.

Μονάδες 18

 

Β3.   α. Να περιγράψετε τη διαδικασία μετάδοσης μηνύματος (μονάδες 9).

β. Από τα κρίσιμα ζητήματα της μετάδοσης του μηνύματος να περιγράψετε την κατανόηση των διαφορών μεταξύ του πομπού και του δέκτη (μονάδες 9).

Μονάδες 18

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:30 π.μ.

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

 

Ενδεικτικές Απαντήσεις

 

 

 

 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

 

ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Σωστό

ε. Λάθος

στ. Σωστό

 

Α2.     β

Α3.     γ

Α4.     γ

 

Α5.

 org kat c hmer no 1305-1

org kat c hmer no 1305-2

org kat c hmer no 1305-3

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1.      α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 31-32: «Η Εμπορική Λειτουργία»

β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 33-34: «Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων»

 

Β2.   Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 57: «Ο Henry Fayol … της θεωρίας του μάνατζμεντ» και σελίδες 57-58: «Ο Max Weber … ιεραρχικού συστήματος οργάνωσης».

 

Β3.      α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 152: «Διαδικασία μετάδοσης μηνύματος»

β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 154: «Κατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη»

 

Διαβάστηκε 1561 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 21:19
ΕΟΕΔΕ

About:

Τελευταία άρθρα από τον/την ΕΟΕΔΕ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…