Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άσκηση 5

  • Τέντες Παντελής

Στην αγορά ενός αγαθού η συνάρτηση ζήτησης είναι QD = 3000-50P. Στην παραγωγή του προϊόντος συμμετέχουν 100 όμοιες επιχειρήσεις. Η συνάρτηση προσφοράς της καθεμίας είναι QS = 10+0,5P.

Δ1. Να υπολογίσετε την τιμή ισορροπίας P1 και την ποσότητα ισορροπίας Q1 στην αγορά του αγαθού. (Μονάδες 4)    

Δ2. Αν η προσφορά αυξηθεί και η αγοραία συνάρτηση προσφοράς γίνει QS2 = 1600+50P να υπολογίσετε την τιμή ισορροπίας P2 και την ποσότητα ισορροπίας Q2 στην αγορά του αγαθού. (Μονάδες 3)

Δ3. α)Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο αρχικό και στο νέο σημείο ισορροπίας.(Μονάδες 4) και β) να αιτιολογήσετε την μεταβολή της συνολικής δαπάνης (Μονάδες 5)

Δ4. Αν μετά την αύξηση της προσφοράς στην τιμή P2 το μεταβλητό κόστος(VC) ανέρχεται σε 30000 χρηματικές μονάδες και στην τιμή P1 το μεταβλητό κόστος (VC) ανέρχεται σε 36000 χρηματικές μονάδες να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος των 2500 μονάδων προϊόντος. (Μονάδες 9)    

Δ1. Απάντηση P1=20, Q1=2000 Δ2. Απάντηση  P2=14, Q2=2300

Δ3. Απάντηση Σ.Δ.1 = 40000,  Σ.Δ.2 = 32200, ED =-0,5 σε απόλυτη τιμή μικρότερη της μονάδας, η τιμή μειώνεται άρα μειώνεται και η ΣΔ.

Δ4. Απάντηση. Η P=MC, στην τιμή 14 η προσφερόμενη ποσότητα είναι 2300 μονάδες στην τιμή 20 για την καμπύλη S2  η προσφερόμενη ποσότητα είναι 2600 μονάδες, άρα με τη χρήση του τύπου του MC βρίσκουμε ότι το  VC των 2500 μονάδων είναι 34000 χρηματικές μονάδες.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…