Επιλογές

Άσκηση 4

Υποθέτουμε ότι σε μια οικονομία παράγονται δύο μόνο αγαθά Χ και Ψ. Στην οικονομία λειτουργούν εκατό (100) όμοιες επιχειρήσεις, που παράγουν το αγαθό Χ και εκατό (100) όμοιες επιχειρήσεις, που παράγουν το αγαθό Ψ. Για την παραγωγή των δύο αγαθών Χ και Ψ χρησιμοποιείται μόνο ο συντελεστής εργασία, η αμοιβή της οποίας (W) ανέρχεται σε 420 χρηματικές μονάδες. Η οικονομία απασχολεί πλήρως και αποδοτικά οκτακόσιους (800) εργαζόμενους ίδιας απόδοσης, οι οποίοι παράγουν τις παρακάτω ποσότητες από τα δύο αγαθά:

 

Συνδυασμοί

Εργαζόμενοι στο Χ

Ποσότητες αγαθού Χ

Ποσότητες Αγαθού Ψ

Εργαζόμενοι στο Ψ

Α

0

0

26000

800

Β

100

400

25600

700

Γ

200

1000

24400

600

Δ

300

1800

21200

500

Ε

400

2800

16200

400

Ζ

500

3500

10600

300

Η

600

3900

6600

200

Θ

700

4200

3000

100

Ι

800

4400

0

0

Δ.1 Με τη χρήση του Κόστους Ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν ο συνδυασμός Κ(Χ=2300, ψ=18000) αν είναι εφικτός, μέγιστος ή ανέφικτος. (Μονάδες 4)

Δ.2 Να υπολογίσετε με τη χρήση του Κόστους Ευκαιρίας πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιασθούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 2000 μονάδες του αγαθού Χ. (Μονάδες 5)

Δ.3 Να βρεθεί η συνολική παραγωγή  μιας επιχείρησης που συμμετέχει στην παραγωγή του αγαθού Χ όταν απασχολεί τρεις (3) εργαζόμενους και η παραγωγή της μιας επιχείρησης  που συμμετέχει στην παραγωγή του Ψ, όταν απασχολεί πέντε (5) εργαζόμενους. (Μονάδες 3)

Δ.4 Να βρεθεί ο πίνακας προσφοράς της μιας επιχείρησης που παράγει το αγαθό Χ. (Μονάδες 9)

Δ.5 Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ αν η συνάρτηση ζήτησης των καταναλωτών είναι QD=5600-10P(Μονάδες 4)

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…