Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άσκηση 3

  • Τέντες Παντελής

Υποθέτουμε ότι σε μια οικονομία παράγονται δύο μόνο αγαθά Χ και Ψ, για την παραγωγή των οποίων  χρησιμοποιείται μόνο ο συντελεστής εργασία, η αμοιβή της οποίας (W) ανέρχεται σε 420 χρηματικές μονάδες. Η οικονομία απασχολεί πλήρως και αποδοτικά οκτώ (8) εργαζόμενους, οι οποίοι παράγουν τις παρακάτω ποσότητες από τα δύο αγαθά:

 

Συνδυασμοί

Εργαζόμενοι στο Χ

Ποσότητες αγαθού Χ

Ποσότητες Αγαθού Ψ

Εργαζόμενοι στο Ψ

Α

0

0

260

8

Β

1

4

256

7

Γ

2

10

244

6

Δ

3

18

212

5

Ε

4

28

162

4

Ζ

5

35

106

3

Η

6

39

66

2

Θ

7

42

30

1

Ι

8

44

0

0

Δ.1 Με τη χρήση του Κόστους Ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν ο συνδυασμός Κ(Χ=30, ψ=140) είναι εφικτός, μέγιστος ή ανέφικτος. (Μονάδες 5)

Δ.2 Να υπολογίσετε με τη χρήση του Κόστους Ευκαιρίας πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιασθούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 30 μονάδες του αγαθού Χ. (Μονάδες 5)

Δ.3 Να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ, που αντιστοιχεί σε 224 μονάδες του αγαθού Ψ(Μονάδες 5)  

Δ.4 Αν η οικονομία παράγει 18 μονάδες του αγαθού Χ και 162 μονάδες του αγαθού Ψ ποιο είναι το ποσοστό ανεργίας στην οικονομία και πόσες μονάδες είναι μειωμένη η παραγωγή λόγω της ανεργίας; (Μονάδες 7)

Δ.5 Να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος 28 μονάδων του αγαθού Χ. (Μονάδες 3)

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…