×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: Θέματα Εξετάσεων 2010

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

 

ΟΜΑ∆Α Α

Για τις παρακάτω προτάσεις Α1 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α1. α. Η ουσία του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στη σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών (μονάδες 3).

      β. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού (μονάδες 3).

      γ. Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο, αφού η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς συντελεστές (μονάδες 3).

      δ. Όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη ποσότητα, παρουσιάζεται πλεόνασμα ή πλεονάζουσα προσφορά (μονάδες 3).

      ε. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με την μόρφωση και την εμπειρία ονομάζουμε ανθρώπινο κεφάλαιο (μονάδες 3).

Μονάδες 15

 

 

Για τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

 

Α2. Aπό τους παρακάτω προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, αυτός που μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά είναι:

α. η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών.

β. η βελτίωση της τεχνολογίας.

γ. η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων.

δ. οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

 Μονάδες 5

 

Α3.    Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε

α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν.

β. το μέσο προϊόν αυξάνεται.

γ. το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο.

δ. το συνολικό προϊόν μειώνεται.

 Μονάδες 5

 

ΟΜΑ∆Α Β

Να εξηγήσετε πώς οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος των καταναλωτών επιδρούν στη ζήτηση των αγαθών (δεν απαιτείται διάγραμμα).

Μονάδες 25

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης ενός αγαθού.

 

Συνδυασμοί

Τιμή (P)

Zητούμενη ποσότητα (Q)

A

40

80

B

32

120

Γ

24

180

16

240

Ε

8

300

 

Γ1. Να παρασταθεί γραφικά η καμπύλη ζήτησης του αγαθού με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα (σε χαρτί μιλιμετρέ).

Μονάδες 5

Γ2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή (ΕD) από το σημείο Α στο σημείο Β (μονάδες 8) και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού (μονάδες 2).

Μονάδες 10

Γ3. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή (ΕD) από το σημείο Ε στο σημείο ∆ (μονάδες 8) και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού (μονάδες 2).

 Μονάδες 10

 

ΟΜΑ∆Α ∆

Mια υποθετική οικονομία παράγει δύο μόνον αγαθά, το Χ και το Ψ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τέσσερις συνδυασμοί ποσοτήτων των αγαθών Χ και Ψ που παράγει η εν λόγω οικονομία, χρησιμοποιώντας αποδοτικά (ορθολογικά) όλους τους συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή της και με δεδομένη την τεχνολογία.

 

Συνδυασμοί

Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ

Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ

A

0

1200

B

100

1000

Γ

200

500

250

0

 

∆1. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ και το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ, για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

 Μονάδες 12

∆2. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν οι παρακάτω συνδυασμοί είναι εφικτοί, ανέφικτοι ή μέγιστοι.

α. Κ (Χ=80, Ψ=1030)

β. Λ (Χ=140, Ψ=800)

γ. Μ (Χ=220, Ψ=350)

Μονάδες 9

∆3. Αν η οικονομία παράγει 600 μονάδες από το αγαθό Ψ, ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ που μπορεί να παραχθεί;

 Μονάδες 4

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

 

1.   Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2.   Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3.   Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.   Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.

5.   Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.   Να χρησιμοποιηθεί το μιλιμετρέ χαρτί του τετραδίου σας για τη γραφική απεικόνιση.

7.   Σε περίπτωση που θα προκύψουν δεκαδικά αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

8.   ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

9.   Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των θεμάτων.

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστηκε 1891 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 21:16

About:

Τελευταία άρθρα από τον/την

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…