Επιλογές

No result.

Νέες Ασκήσεις ΑΟΘ

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Θέματα Εξετάσεων Ημερήσιου Λυκείου 2011

Τα θέματα των εξετασεων και οι απαντήσεις τους

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς.

β. Προμηθευτές, πελάτες και πιστωτικά ιδρύματα εντάσσονται στο γενικό περιβάλλον της επιχείρησης.

γ. Σε ένα κατάστημα το στέλεχος πρώτης γραμμής σχεδιάζει το πρόγραμμα, οργανώνει τους πόρους και μοιράζει τις θέσεις εργασίας στο προσωπικό, διευθύνει (ενεργοποιεί) τη διαδικασία δίνοντας εντολές και οδηγίες και, τέλος, ελέγχει τα αποτελέσματα.

δ. Ένας από τους συντελεστές του management είναι τα διοικητικά συστήματα ή «εργαλεία» διοίκησης.

ε. Σύμφωνα με τη δομή των ανθρωπίνων αναγκών κατά τον A.Maslow, οι ανάγκες αναγνώρισης είναι η ανώτερη κατηγορία αναγκών και τελευταία από άποψη προτεραιότητας.

στ. Η «ομαδική σκέψη» (groupthink) αποτελεί ένα ψυχοδυναμικό φαινόμενο, το οποίο όταν συμβαίνει, μεταξύ άλλων, μειώνει τη διανοητική ικανότητα και τη λογική κρίση της ομάδας.

Μονάδες 24

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η οικονομική αποδοτικότητα εκφράζεται με τον τύπο:

them_org_kat_c_hmer_no_110601

them_org_kat_c_hmer_no_110602

them_org_kat_c_hmer_no_110603

them_org_kat_c_hmer_no_110604

 

 

 

 

Μονάδες 6

 

Α3. Πολύ μεγάλη έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραμίδας έδωσε ο:

α. Taylor

β. Fayol

γ. Weber

δ. Gantt

Μονάδες 5

 

Α4. Βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης είναι:

α. η εξάλειψη των θορύβων που εμποδίζουν τον πομπό να εκφραστεί.

β. η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη για να συλλάβει συνολικά το μήνυμα.

γ. η οπτική επαφή και τα νεύματα, ώστε να αντιλαμβάνεται ο πομπός ότι ο δέκτης τον παρακολουθεί.

δ. η ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί από τη θέση του πομπού όσα ο τελευταίος του μεταβιβάζει.

Μονάδες 5

 

Α5. Από τα είδη των τυπικών ομάδων, να περιγράψετε τις κάθετες ομάδες (μονάδες 4) και τις οριζόντιες - διατμηματικές ομάδες (μονάδες 4). Ποιοι είναι συνήθως οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία οριζόντιων-διατμηματικών ομάδων; (μονάδες 2)

Μονάδες 10

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε:

α. την οικονομική λειτουργία. (μονάδες 10)

β. τη λειτουργία προμηθειών. (μονάδες 8) Γιατί η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική; (μονάδες 2)

Μονάδες 20

 

Β2. Να περιγράψετε τα βασικά πρότυπα ηγεσίας, που προσδιορίστηκαν από τον Lewin και τους συνεργάτες του, με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τον ηγέτη.

Μονάδες 10

 

Β3. Η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού προϋποθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας. Από τις μορφές επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να περιγράψετε:

α. την κάθετη «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία. (μονάδες 10)

β. την κάθετη «από τα κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία. (μονάδες 10)

 

Μονάδες 20

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

  • 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
  • 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
  • 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
  • 4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
  • 5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
  • 6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
  • 7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. α) ΛΑΘΟΣ

β) ΛΑΘΟΣ

γ) ΣΩΣΤΟ

δ) ΣΩΣΤΟ

ε) ΛΑΘΟΣ

στ) ΣΩΣΤΟ

Α2. Η σωστή απάντηση είναι η α

Α3. Η σωστή απάντηση είναι η β

Α4. Η σωστή απάντηση είναι η δ

Α5. Από το κεφάλαιο Δυναμική των ομάδων, ενότητα 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισμοί (σελίδες 135-136 του σχολικού βιβλίου) οι παράγραφοι: «Κύρια είδη τυπικών ομάδων είναι: ... (π.χ. συντονιστικές επιτροπές)»

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Β1.

α. από το σχολικό βιβλίο (σελίδα 32), στην ενότητα 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών η παράγραφος με τίτλο «Η Οικονομική λειτουργία».

β. από το σχολικό βιβλίο (σελίδες 32 και 33), στην ενότητα 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών η παράγραφος με τίτλο «Λειτουργία Προμηθειών»

Β2. από το σχολικό βιβλίο (σελίδες 126-127) στην ενότητα 3.3.1.2 Πρότυπο Ηγετικής Συμπεριφοράς. «αυταρχικό, δημοκρατικό και εξουσιοδοτικό πρότυπο»

Β3.

α. από το σχολικό βιβλίο (σελίδα 146) ενότητα 3.3.4.3 (β), οι παράγραφοι που αναφέρονται στην κάθετη «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία.

β. από το σχολικό βιβλίο (σελίδα 146) ενότητα 3.3.4.3 (β), οι παράγραφοι που αναφέρονται στην κάθετη «από τα κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία

Διαβάστηκε 1742 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 21:19

About:

esos.gr

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
  • Το υπουργείο Παιδείας συζητά την επιμήκυνση του διδακτικού έτους αλλά όχι όμως να γίνουν  μαθήματα κατά τη περίοδο των διακοπών του Πάσχα, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημοσιογράφος:Έχει πέσει στο τραπέζι η επιμήκυνση του διδακτικού έτους; Υφ. Παιδείας: Στο τραπέζι έχει πέσει,  και πολλές άλλες εναλλακτικές προτάσεις.Το υπουργείο Παιδείας θα αποφασίσει όταν θα έχει την πλήρη εικόνα με τον τρόπο που θα είναι ο καλύτερος για τους εκπαιδευόμενους. Δημοσιογράφος:Υπάρχει περίπτωση να γίνουν

    ...

Πανελλαδικές

Ωρολόγια Προγράμματα

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…