Επιλογές

No result.

Νέες Ασκήσεις ΑΟΘ

No result.
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

ΟΜΑΔΑ Α

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α.1 Η επιχείρηση παράγει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς.

Μονάδες 4

Α.2 Η παραγωγικότητα μετρά ποσότητες ενώ η αποδοτικότητα μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη.

Μονάδες 4

Α.3 Η οικονομικότερη προμήθεια πρώτων υλών ανήκει στην παραγωγική λειτουργία.

Μονάδες 4

Α.4 Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσημα η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της.

Μονάδες 4

Α.5 Ο ηγέτης στο εξουσιοδοτικό πρότυπο δίνει το δικαίωμα να αποφασίζουν σε πολλά θέματα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισμένος.

Μονάδες 4

Α.6 Η λειτουργία του ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού.

Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Το μάνατζμεντ περιλαμβάνει τη διαδικασία:

α. μόνο του προγραμματισμού

β. μόνο της οργάνωσης

γ. μόνο της διεύθυνσης και του ελέγχου

δ. όλα τα παραπάνω.

Μονάδες 6

Α.8 Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες της χρηματοοικονομικής διοίκησης έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης:

α. η λειτουργία του προϋπολογισμού

β. η ταμειακή λειτουργία

γ. η λογιστική λειτουργία

δ. η λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων.

Μονάδες 6

Α.9 Η θέση ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων) είναι το πλέον λογικό μέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους διατυπώθηκε από:

α. Fraderick Taylor

β. Henri Fayol

γ. Max Weber

δ. Gantt.

Μονάδες 5

Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση:

Α.10 Η χρηματοοικονομική διοίκηση ασχολείται με την παρακολούθηση και τη μελέτη των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Για ποιους κυρίως λόγους είναι χρήσιμα τα στοιχεία που προκύπτουν;

Μονάδες 9

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Πώς συμβάλλουν στη βελτίωση του μηνύματος επικοι-νωνίας:

α. Η σαφήνεια και η ακρίβεια του μηνύματος;

Μονάδες 5

β. Η πληρότητα του μηνύματος;

Μονάδες 5

γ. Η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος;

Μονάδες 5

Β.2 Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα ή μειονεκτήματα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των ομάδων;

Μονάδες 20

Β.3 α. Γιατί η πιο δυναμική μεταβλητή του μίγματος Marketing είναι η προώθηση του προϊόντος;

Μονάδες 4

β. Σε τι στοχεύει η αποτελεσματική προώθηση του προϊόντος;

Μονάδες 6

γ. Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί η προώθηση του προϊόντος για να ανταποκριθεί στους στόχους της (μίγμα προώθησης);

Μονάδες 5

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.

  Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

  Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
 4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 5. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάμιση (1 1/2) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

ΟΜΑΔΑ Α΄

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α.1. Η επιχείρηση εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και πρέπει να "αισθάνεται" κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της.

Μονάδες 4

Α.2. Συνέργεια σημαίνει ότι η ολότητα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της.

Μονάδες 4

Α.3. Η τμηματοποίηση κατά προϊόν είναι μειονέκτημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Μονάδες 4

Α.4. Η ικανότητα και η διάθεση ενός ατόμου να υλοποιήσει ένα έργο αρκούν για να χαρακτηριστεί το άτομο ώριμο.

Μονάδες 4

Α.5. Οι στόχοι και οι προσδοκίες των μετόχων της επιχείρησης αποτελούν στοιχείο της εξωτερικής της ανάλυσης κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού.

Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6. μέχρι και Α.8, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.6. Ένα μειονέκτημα της εξειδίκευσης είναι:

α. το χαμηλό κόστος της παραγωγής

β. η ρουτίνα της εργασίας

γ. ο δυσκολότερος έλεγχος των εργαζομένων από τη διοίκηση

δ. η δαπανηρή εκπαίδευση των εργαζομένων.

Μονάδες 5

Α.7. Στην εμπορική λειτουργία της επιχείρησης αναφέρεται η έννοια:

α. χορηγίες πολιτιστικών δραστηριοτήτων

β. βελτίωση της συσκευασίας

γ. παρακολούθηση των αποθεμάτων της παραγωγής

δ. έρευνα αναγκών των καταναλωτών.

Μονάδες 5

Α.8. Με κριτήριο τον τρόπο λήψης απόφασης, το πρότυπο του ηγέτη χαρακτηρίζεται:

α. ώριμο

β. προσανατολισμένο στα καθήκοντα

γ. δημοκρατικό

δ. προσανατολισμένο στους ανθρώπους.

Μονάδες 5

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Α.9. Η επιχείρηση ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κοινωνικές οργανώσεις γιατί συνδέεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας. Τι σημαίνει και τι εμπεριέχει η έννοια αυτή;

Μονάδες 9

Α.10. Να ορίσετε τις έννοιες της ομαδοποίησης και της τμηματοποίησης.

Μονάδες 6

 

ΟΜΑΔΑ Β΄

Β.1. Κάθε επιχείρηση προσδιορίζει το εύρος διοίκησης ανάλογα με τις ανάγκες της. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τους κύριους παράγοντες προσδιορισμού του εύρους διοίκησης.

Μονάδες 16

Β.2.α. Να περιγράψετε τις συνήθεις ενέργειες της λειτουργίας των προμηθειών.

Μονάδες 12

β. Να αιτιολογήσετε γιατί η λειτουργία των προμηθειών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρηση.

Μονάδες 4

Β.3. Να περιγράψετε τους τρόπους που εφαρμόζονται στην πράξη οι κύριες αξίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

(Δεν ζητείται να αναφέρετε τις κύριες αξίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας).

Μονάδες 18

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.

  Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

  Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

 4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

 5. Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάμιση (1 1/2) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

του Γιάννη Μαυρογέννη

 

Οι ασκήσεις - παρουσιάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip) Επιλέξτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (link) και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Λογιστικό Σχέδιο

Παρουσίαση

Λογιστικό Σχέδιο (λογαριασμοί)

 

Άσκηση Γενικής Λογιστικής

Περιλαμβάνει μια πλήρη άσκηση Γενικής Λογιστικής που βασίζεται στη φιλοσοφία του φύλλου προετοιμασίας ισολογισμού του αειμνήστου καθηγητή Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Ιωάννη Χρυσοκέρη, αλλά με σύγχρονη μέθοδο.  Θεωρούμε ότι ή άσκηση αυτή πρέπει να διδάσκεται τόσον στη Β τάξη , όσο και στη Γ με σκοπό την εμπέδωση των αρχών της γενικής λογιστικής και την εκμάθηση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων

Αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

1. Διαδικασία κλεισίματος

2. Διαδικασία κλεισίματος με Ε.Γ.Λ.Σ.

3. Δεδομένα 3,4,5

6. Εγγραφές προσαρμογής

7. Μεταφορά 2ης 6ης 7ης και απογραφής σε 80.00

8. Υπόδειγμα λογαριασμού 80.00

9. Φύλλο μερισμού και υπολογισμοί αναδιάταξης

10. Αναδιάταξη του 80.00 σε 80.01 80.02 και 80.03

11. 12. Μεταφορά σε 86 Αποτελέσματα Χρήσεως

13. Υπόδειγμα 86

14. Μεταφορά στο 88 και Ισολογισμός

15. Υπόδειγμα Ισολογισμού

16. Ισολογισμός για εξάσκηση

17. Αναδιάταξη Γεν. Εκμετάλλευσης Ε.Γ.Λ.Σ.

Άσκηση Γενικής Λογιστικής

 

Άσκηση Κόστους

Η άσκηση περιλαμβάνει την εκφώνηση και τη λύση με τα απαραίτητα γραφήματα

Άσκηση Κόστους

 

Ανάλυση ισολογισμών με αριθμοδείκτες

Πρόκειται για μια ανάλυση ενός ισολογισμού, που δείχνει τη χρησιμότητα της λογιστικής, αλλά και τον τρόπο που πρέπει κάποιος να επενδύει στο Χρηματιστήριο αξιών. Θα μπορούσε να αποτελέσει υλικό για σχετικό μάθημα με το πιθανολογούμενο τέταρτο έτος ειδίκευσης

Ανάλυση ισολογισμών με αριθμοδείκτες

 

θέματα Γενικής Λογιστικής

Περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Πρώτες έννοιες

2. Γενική Λογιστική

3. Επιταγή

4. Συναλλαγματική

5. Αναδιάταξη 80.00

6. Άσκηση Αναδιάταξης 80.00

θέματα Γενικής Λογιστικής

 

Εγγραφές και Δικαιολογητικά μέσα στη Χρήση

1. Άσκηση Μελισσαρόπουλου
2. Έγγραφές Έναρξης
3. Αγορά Γραφικής Ύλης
4. Πώληση στο Δ. Δημητρίου με πίστωση
5. Είσπραξη από πελάτη Δ. Δημητρίου
6. Αγορά από προμηθευτή «Αφροδίτη Α.Ε.» με πίστωση
7. Συνολική λιανική πώληση 8/11/2007
8. Αποστολή εμπορευμάτων για επιδιόρθωση
9. Εξόφληση για επιδιόρθωση εμπορευμάτων
10. Πώληση στον πελάτη «Ευθυμίου & ΣΙΑ ΕΕ» με πίστωση
11. Είσπραξη από πελάτη «Ευθυμίου & ΣΙΑ ΕΕ»
12. Συνολικές λιανικές πωλήσεις 17/11/2007
13. Χονδρική πώληση με μετρητά (λόγω ΚΕ.Π.Υ.Ο. 2 εγγραφές)
14. Πληρωμή εξόδων μεταφοράς
15. Πληρωμή αμοιβής δικηγόρου (λόγω ΚΕ.Π.Υ.Ο. 2 εγγραφές)
16. Αγορά εμπορευμάτων από «Φάρος ΕΠΕ» με μετρητά  (λόγω ΚΕ.Π.Υ.Ο. 2 εγγραφές)
17. Συνολικές λιανικές πωλήσεις 24/11/2007
18. Επιστροφή χονδρικώς πωληθέντων αγαθών
19. Επιστροφή χρημάτων (Αρνητική εγγραφή) (λόγω ΚΕ.Π.Υ.Ο. 2 εγγραφές)
20. Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή με πίστωση
21. Κάρτα πρόσληψης ΟΑΕΔ
22. Κατάσταση Σ.ΕΠ.Ε. (Επιθεώρηση Εργασίας)
23. Ατομική Σύμβαση εργασίας
24. Προκαταβολή Μισθοδοσίας
25. Απόδειξη Δώρου
26. Εγγραφή Δώρου
27. Πληρωμή Δ.Ε.Η.
28. Απόδειξη Μισθοδοσίας Δεκεμβρίου
29. Εγγραφή Μισθοδοσίας Δεκεμβρίου
30. Εγγραφή Ιδιόχρησης και αποσβέσεων
31. Υπολογισμός Ιδιόχρησης
32. Υπολογισμός Τοκοχρεολυτικής δόσης και εγγραφές

Εγγραφές και Δικαιολογητικά μέσα στη Χρήση

 

Εγγραφές τέλους Χρήσεως

1. Πραγματική Απογραφή
2. Καθολικό από 10 έως 33
3. Καθολικό από 38 έως 54.00
4. Καθολικό από 54.04 έως 65
5. Καθολικό από 54.04 έως 65
6. 1ο Ισοζύγιο
7. Συμφωνία ΦΠΑ και εγγραφές
8. Τακτοποίηση Αποσβέσεων Παγίων
9. Μεταφορά στο λογαριασμό 80.00 Γενική Εκμετάλλευση
10. Σύνταξη 2ου ισοζυγίου
11. Φύλλο μερισμού και αναδιάταξη λογαριασμού 80.00
12. Μεταφορά σε 86 από σε 88 κλπ

Εγγραφές τέλους Χρήσεως

 

Σχετικά για Φ.Π.Α.

1. Φ1 2008 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
2. Έντυπο Φ.Π.Α. για όλο το χρόνο
3. Κωδικοί Φ.Π.Α.

Σχετικά για Φ.Π.Α.

 

Εργατικά

1. Έντυπα πρόσληψης
2. Η πρόσληψη εργαζομένων
3. Διαδικασία πρόσληψης εργαζόμενου

Εργατικά

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Α. ΒΑΘΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ 1999

 

Μεταφόρτωση βιβλίου

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ' τάξης του  Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2007-2008

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2007.

Κεφάλαιο 1   Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
1.2 Η Επιχείρηση (σ. 25-29)
1.3  Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ. 30-34)
1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)
1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)

Κεφάλαιο 2  Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1  Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)
2.2  Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-63)
2.3  Mάρκετινγκ (σ. 64-69)
2.4  Διοίκηση Πωλήσεων (σ. 70-72)
2.5  Χρηματοοικονομική Διοίκηση  (σ. 73-75)
2.6  Διοίκηση Παραγωγής (σ. 76-79)
2.7  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σ. 80-84)

Κεφάλαιο 3  Διοικητικές Λειτουργίες
3.6  Διοικητικά Στελέχη (σ. 172-177)

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής θεωρίας» Γ΄ λυκείου, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η παρακάτω:


Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» των Λιανού Θ, Παπαβασιλείου Α, Χανζηανδρέου Α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β . 2005

Κεφάλαιο 1
Βασικές Οικονομικές Έννοιες , εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2
Η Ζήτηση των Αγαθών

Κεφάλαιο 3
Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος , εκτός των παραγράφων 5,6,7,8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Κεφάλαιο 4
Η προσφορά των Αγαθών

Κεφάλαιο 5
Ο Προσδιορισμός των τιμών εκτός της παραγράφου 6

Κεφάλαιο 7
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκτός των παραγράφων 5,6,7 και 8.

Κεφάλαιο 9
Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός -Ανεργία ( εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού που φέρνει τον υπότιτλο γ) Δανειστές και Χρεώστες)

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Α. ΒΑΘΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ 1999

 

Μεταφόρτωση βιβλίου

Εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» των ειδικοτήτων «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» και «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων που εξετάζεται πανελλαδικώς.

 

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» των Μ. Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη:

 

Κεφάλαιο 1: Η Επιχείρηση

1.1. Η Έννοια της Επιχείρησης  (σελ. 16-32)

1.2. Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης (σελ. 33-37)

1.3. Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση (σελ. 38-40)

1.4. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης (σελ. 41-46)

1.5. Οι επιδιώξεις της Επιχείρησης (σελ. 47-52)

 

 

Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και Διοίκηση

2.2. Η Έννοια της Διοίκησης (σελ. 66-72)

2.3. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διοικητικών στελεχών (σελ. 73-76)

2.4. Οργάνωση και Διοίκηση (Management) (σελ. 77-82)

2.5. Μάρκετινγκ (Marketing) (σελ. 83-93)

2.6. Διοίκηση Πωλήσεων (σελ. 94-97)

2.7. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ. 98-102)

 

Κεφάλαιο 3: Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Επιχείρησης

3.3. Η Λειτουργία της Διεύθυνσης

3.3.1. Εισαγωγή (σελ. 172-173)

3.3.2. Ηγεσία (σελ. 173-180)

3.3.3. Ισχύς - Εξουσία (σελ. 180-181)

3.3.4. Παρακίνηση (σελ. 181-189)

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.

 

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Γ΄ Λυκείου, Τεχνολογική Κατεύθυνση σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η παρακάτω:

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών» των Δ. Μπουραντά ,Α. Βάθη κ.α έκδοση Ο.Ε.Δ.Β . 2005

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και οργανισμοί
1.2 Η Επιχείρηση (σελ. 25-29)
1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης (σελ. 30-34)
1.4 Η Επιχείρηση και το περιβάλλον της (σελ. 34-37)
1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 37-44)

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1 Εισαγωγικές έννοιες (σελ. 55)
2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σελ. 56-63)
2.3 Μάρκετινγκ (σελ. 64-69)
2.4 Διοίκηση Πωλήσεων (σελ. 70-72)
2.5 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ. 73-75)
2.6 Διοίκηση Παραγωγής (σελ. 76-79)
2.7 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (σελ. 80-84)

Κεφάλαιο 3 : Διοικητικές Λειτουργίες
3.3 Διεύθυνση (σελ. 123-134)


Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2007-2008

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου  Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2007.

Κεφάλαιο 1  Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
1.2  Η Επιχείρηση (σ. 25-29)
1.3  Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ. 30-34)
1.4  Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)
1.5  Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)

Κεφάλαιο 2  Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1  Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)
2.2  Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-63)
2.3  Mάρκετινγκ (σ. 64-69)
2.4  Διοίκηση Πωλήσεων (σ. 70- 72)
2.5  Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σ. 73-75)
2.6  Διοίκηση Παραγωγής (σ. 76-79)
2.7  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σ. 80-84)

Κεφάλαιο 3  Διοικητικές Λειτουργίες
3.3. Διεύθυνση  (σ. 123-134)

 

esos.gr

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
 • Με κυρίαρχο θέμα στην "ατζέντα"  την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που από τι φαίνεται υπάρχει αδιέξοδος,  μετά την συμμετοχή στην αποχή- απεργία της συντριπτικής πλειονότητας  των καθηγητών , η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως απέστειλε σήμερα στο ΔΣ της ΟΛΜΕ πρόσκληση για συνάντηση, τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι. Συνδικαλιστέςκάνουν λόγο για “προσπάθεια της υπουργού Παιδείας να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει καθώς τα μηνύματα που έχουν φθάσει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  στο υπουργείο Παιδείας είναι ότι  η αξιολόγηση δεν φαίνεται να προχωρά”. Η ΟΛΜΕστη συνάντηση

  ...

Πανελλαδικές

No result.

Ωρολόγια Προγράμματα

No result.
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…