Επιλογές

No result.

Νέες Ασκήσεις ΑΟΘ

No result.
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62


Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2007-2008

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου  Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2007.

Κεφάλαιο 1  Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
1.2  Η Επιχείρηση (σ. 25-29)
1.3  Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ. 30-34)
1.4  Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)
1.5  Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)

Κεφάλαιο 2  Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1  Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)
2.2  Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-63)
2.3  Mάρκετινγκ (σ. 64-69)
2.4  Διοίκηση Πωλήσεων (σ. 70- 72)
2.5  Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σ. 73-75)
2.6  Διοίκηση Παραγωγής (σ. 76-79)
2.7  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (σ. 80-84)

Κεφάλαιο 3  Διοικητικές Λειτουργίες
3.3. Διεύθυνση  (σ. 123-134)

 

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Γ΄ Λυκείου, Τεχνολογική Κατεύθυνση σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η παρακάτω:

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών» των Δ. Μπουραντά ,Α. Βάθη κ.α έκδοση Ο.Ε.Δ.Β . 2005

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και οργανισμοί
1.2 Η Επιχείρηση (σελ. 25-29)
1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης (σελ. 30-34)
1.4 Η Επιχείρηση και το περιβάλλον της (σελ. 34-37)
1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 37-44)

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1 Εισαγωγικές έννοιες (σελ. 55)
2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σελ. 56-63)
2.3 Μάρκετινγκ (σελ. 64-69)
2.4 Διοίκηση Πωλήσεων (σελ. 70-72)
2.5 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ. 73-75)
2.6 Διοίκηση Παραγωγής (σελ. 76-79)
2.7 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (σελ. 80-84)

Κεφάλαιο 3 : Διοικητικές Λειτουργίες
3.3 Διεύθυνση (σελ. 123-134)

του Ιωάννη Νησιώτη - Συναχίρη

 

 

Οι ασκήσεις - παρουσιάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip) Επιλέξτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (link) και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Σημείωση: Το υλικό αυτό θα λειτουργήσει άψογα μόνο με Office 2007. Με οποιοδήποτε προηγούμενο πρόγραμμα θα υπολειτουργεί

 

 

Φάκελος "Κεφάλαιο 1ο":

Κεφάλαιο 1ο - Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Φάκελος "Κεφάλαιο 2ο":

Κεφάλαιο 2ο - Η ζήτηση των αγαθών

Φάκελος "Κεφάλαιο 3ο":

Κεφάλαιο 3ο (Α') - Η παραγωγή της επιχείρησης και

                                      

Κεφάλαιο 3ο (Β') - Το κόστος παραγωγής

Φάκελος "Κεφάλαιο 4ο":

Κεφάλαιο 4ο - Η προσφορά των αγαθών και

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς Α' και

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς Β'

Φάκελος "Κεφάλαιο 5ο":

Κεφάλαιο 5ο - Ο προσδιορισμός των τιμών

Φάκελος "Κεφάλαιο 7ο":

Κεφάλαιο 7ο - ΑΕΠ και

 

ΑΕΠ σε τρέχουσες και σταθερές τιμές

Φάκελος "Κεφάλαιο 8ο":

Κεφάλαιο 8ο - Το τραπεζικό σύστημα

Φάκελος "Κεφάλαιο 9ο":

Κεφάλαιο 9ο - Οικονομικοί κύκλοι και

 

Οικονομικοί κύκλοι και

 

Ρυθμός πληθωρισμού και

 

Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας και

 

Πσοστά απασχόλησης και ανεργίας κατά εκπαίδευση

Φάκελος "Κεφάλαιο 10ο":

Κεφάλαιο 10ο - Τα Δημόσια Οικονομικά και

 

Έσοδα-δαπάνες του κράτους και

 

Έσοδα-δαπάνες του κράτους - ποσοστό ΑΕΠ

 

 

του Γιάννη Μαυρογέννη

 

Οι ασκήσεις - παρουσιάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip) Επιλέξτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (link) και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Άσκηση Κόστους

Άσκηση Κόστους

του Ιωάννη Νησιώτη - Συναχίρη

 

 

Οι ασκήσεις - παρουσιάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip) Επιλέξτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (link) και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Σημείωση: Το υλικό αυτό θα λειτουργήσει άψογα μόνο με Office 2007. Με οποιοδήποτε προηγούμενο πρόγραμμα θα υπολειτουργεί

 

Κεφάλαιο 1ο - Βασικές Οικονομικές Έννοιες (ppsx)

Κεφάλαιο 2ο  - Η ζήτηση των αγαθών (ppsx)

Κεφάλαιο 3ο (A') - Η παραγωγή της Επιχείρησης (ppsx)

Κεφάλαιο 3ο (Β') - Το κόστος παραγωγής (ppsx)

Κεφάλαιο 4ο  - Η προσφορά των αγαθών (ppsx)

Κεφάλαιο 5ο  - Ο προσδιορισμός των τιμών (ppsx)

Κεφάλαιο 7ο  - Α.Ε.Π (ppsx)

Κεφάλαιο 9ο  - Οικονομικοί κύκλοι (ppsx)

Οικονομικοί κύκλοι (xlsx)

 

 του Ανδρέα Χατζηανδρέου

Τα αρχεία είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip), και το κάθε ένα περιλαμβάνει μία ενότητα μαθήματος σε αρχείο προβολής παρουσίασης του PowerPoint 97/2003 (.pps).

Επιλέξτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (links) την ενότητα που επιθυμείτε και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή σας.

Στην περίπτωση που σας εμφανιστεί μήνυμα κατά την έναρξη της παρουσίασης, τότε επιλέξτε το κουμπί «Μόνο για ανάγνωση».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3β

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

 

 

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2007-2008


Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2007.

Κεφ. 1:  Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13.
Κεφ. 2:  Η ζήτηση των αγαθών.
Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.
Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών.
Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6.
Κεφ. 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7 και 8.
Κεφ. 9: Οικονομικές διακυμάνσεις- Πληθωρισμός- Ανεργία, εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει τον υπότιτλο «γ) Δανειστές και χρεώστες».

 

του Γιάννη Μαυρογέννη

 

Οι ασκήσεις - παρουσιάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip) Επιλέξτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (link) και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Λογιστικό Σχέδιο

Παρουσίαση

Λογιστικό Σχέδιο (λογαριασμοί)

 

Άσκηση Γενικής Λογιστικής

Περιλαμβάνει μια πλήρη άσκηση Γενικής Λογιστικής που βασίζεται στη φιλοσοφία του φύλλου προετοιμασίας ισολογισμού του αειμνήστου καθηγητή Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Ιωάννη Χρυσοκέρη, αλλά με σύγχρονη μέθοδο.  Θεωρούμε ότι ή άσκηση αυτή πρέπει να διδάσκεται τόσον στη Β τάξη , όσο και στη Γ με σκοπό την εμπέδωση των αρχών της γενικής λογιστικής και την εκμάθηση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων

Αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

1. Διαδικασία κλεισίματος

2. Διαδικασία κλεισίματος με Ε.Γ.Λ.Σ.

3. Δεδομένα 3,4,5

6. Εγγραφές προσαρμογής

7. Μεταφορά 2ης 6ης 7ης και απογραφής σε 80.00

8. Υπόδειγμα λογαριασμού 80.00

9. Φύλλο μερισμού και υπολογισμοί αναδιάταξης

10. Αναδιάταξη του 80.00 σε 80.01 80.02 και 80.03

11. 12. Μεταφορά σε 86 Αποτελέσματα Χρήσεως

13. Υπόδειγμα 86

14. Μεταφορά στο 88 και Ισολογισμός

15. Υπόδειγμα Ισολογισμού

16. Ισολογισμός για εξάσκηση

17. Αναδιάταξη Γεν. Εκμετάλλευσης Ε.Γ.Λ.Σ.

Άσκηση Γενικής Λογιστικής


Ανάλυση ισολογισμών με αριθμοδείκτες

Πρόκειται για μια ανάλυση ενός ισολογισμού, που δείχνει τη χρησιμότητα της λογιστικής, αλλά και τον τρόπο που πρέπει κάποιος να επενδύει στο Χρηματιστήριο αξιών. Θα μπορούσε να αποτελέσει υλικό για σχετικό μάθημα με το πιθανολογούμενο τέταρτο έτος ειδίκευσης

Ανάλυση ισολογισμών με αριθμοδείκτες

 

θέματα Γενικής Λογιστικής

Περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Πρώτες έννοιες

2. Γενική Λογιστική

3. Επιταγή

4. Συναλλαγματική

5. Αναδιάταξη 80.00

6. Άσκηση Αναδιάταξης 80.00

θέματα Γενικής Λογιστικής

 


 

 

του Στριφτάρα Ανδρέα, Οικονομολόγος (Ιδιωτικό Λύκειο "Ελληνική Παιδεία")

 

Το αρχείο είναι σε μορφή Acrobat (.pdf).

Επιλέξτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο (link) και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε το αρχείο στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 

 

esos.gr

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
  • Το υπουργείο Παιδείας συζητά την επιμήκυνση του διδακτικού έτους αλλά όχι όμως να γίνουν  μαθήματα κατά τη περίοδο των διακοπών του Πάσχα, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημοσιογράφος:Έχει πέσει στο τραπέζι η επιμήκυνση του διδακτικού έτους; Υφ. Παιδείας: Στο τραπέζι έχει πέσει,  και πολλές άλλες εναλλακτικές προτάσεις.Το υπουργείο Παιδείας θα αποφασίσει όταν θα έχει την πλήρη εικόνα με τον τρόπο που θα είναι ο καλύτερος για τους εκπαιδευόμενους. Δημοσιογράφος:Υπάρχει περίπτωση να γίνουν

    ...

Πανελλαδικές

No result.

Ωρολόγια Προγράμματα

No result.
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…