Επιλογές

No result.

Νέες Ασκήσεις ΑΟΘ

No result.
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α.1 Η χρήση τεχνικών προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων ανήκει στις διανοητικές ικανότητες.

Μονάδες 4

 

Α.2 Η καριέρα των διοικητικών στελεχών ξεκινά από την αρχή της πυραμίδας, συνήθως σε θέσεις εκτελεστικού έργου και στη συνέχεια εξελίσσεται.

Μονάδες 4

 

Α.3 Το δημόσιο λύκειο είναι επιχείρηση.

Μονάδες 4

 

Α.4 Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων, που ρυθμίζουν ή υποχρεώνουν σε συμμόρφωση την ατομική ή ομαδική συμπεριφορά των ανθρώπων.

Μονάδες 4

 

Α.5 Άμεση πώληση είναι εκείνη, σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής προμηθεύεται το προϊόν απ' ευθείας από τον παραγωγό.

Μονάδες 4

 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.6, Α.7 και Α.8 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

 

Α.6 Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγομένων αγαθών μιας επιχείρησης ανήκει

α. στην παραγωγική λειτουργία.

β. στην εμπορική λειτουργία.

γ. στην οικονομική λειτουργία.

δ. στη λειτουργία των προμηθειών.

Μονάδες 6

 

Α.7 Η ομαλή εγκατάσταση του προσωπικού στις διάφορες θέσεις εργασίας μέσα στην επιχείρηση αποτελεί φροντίδα

α. του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού.

β. της εκπαίδευσης-ανάπτυξης.

γ. των προσλήψεων.

δ. των εργασιακών σχέσεων.

Μονάδες 6

 

Α.8 Η διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης ανήκει

α. στη λειτουργία του προϋπολογισμού

β. στην ταμειακή λειτουργία.

γ. στη λογιστική λειτουργία.

δ. στη λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων.

Μονάδες 6

 

Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:

Α.9 Ποια είναι τα κύρια στάδια εξέλιξης της ζωής κάθε προϊόντος;

Μονάδες 5

 Α.10 Ποια στοιχεία εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης; (Να αναφερθούν ονομαστικά).

Μονάδες 7

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Να αναπτύξετε τη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Μονάδες 14

 

Β.2 Από τις επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, να αναπτύξετε τη λειτουργία της υγείας-πρόληψης ατυχημάτων.

Μονάδες 18

 

Β.3 Να αναπτύξετε τη λειτουργία της Διεύθυνσης, η οποία αποτελεί μία από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης.

Μονάδες 18

 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Δεν θα αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α.1 Tα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας περιλαμβάνονται στο πολιτισμικό περιβάλλον.

Μονάδες 4

Α.2 Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει στη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων.

Μονάδες 4

Α.3 Η επιχείρηση προσαρμόζεται στο περιβάλλον της μέσω του μηχανισμού ελέγχου - ανατροφοδότησης.

Μονάδες 4

Α.4 Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών εντάσσεται στις Διανοητικές Ικανότητες.

Μονάδες 4

Α.5 Η τιμή επηρεάζει την εικόνα του προϊόντος και, επομένως, οι στόχοι της τιμολόγησης συνδέονται στενά με τους αντίστοιχους στόχους των άλλων 3-p του μίγματος marketing.

Μονάδες 4

 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.6, Α.7 και Α.8 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

Α.6 Το πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει

α. το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί το κράτος.

β. τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας.

γ. το συνδικαλιστικό κίνημα.

δ. τους νόμους σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση.

Μονάδες 5

Α.7 Η Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων της επιχείρησης αναφέρεται

α. στην ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων.

β. στην εξεύρεση κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας.

γ. στην ανάπτυξη καλών σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις, οργανισμούς, άτομα ή ομάδες, καθώς και την ανάγκη να προβάλλει μια καλή εικόνα προς αυτούς, για να κερδίσει την εκτίμηση, το σεβασμό και τις θετικές εντυπώσεις.

δ. στην συντήρηση των μέσων για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών.

Μονάδες 5

Α.8 Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων των πρώτων υλών της επιχείρησης εντάσσεται στην

α. λειτουργία της πληροφόρησης.

β. παραγωγική λειτουργία.

γ. λειτουργία προμηθειών.

δ. εμπορική λειτουργία.

Μονάδες 5

Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:

Α.9 Από τις επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να αναπτύξετε:

α. τις Μεταθέσεις-Προαγωγές

Μονάδες 7

β. τα Πειθαρχικά μέτρα- Απολύσεις

Μονάδες 8

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Να αναπτύξετε τον προβληματισμό σχετικά με την εφαρμογή του management σε χώρες με διαφορετικές πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές ιδιαιτερότητες.

Μονάδες 16

Β.2 «Η προληπτική συντήρηση με τις πραγματοποιούμενες καθυστερήσεις επιβαρύνει πολύπλευρα την επιχείρηση». Σχολιάστε την άποψη.

Μονάδες 10

Β.3 Ποιά ήταν η συμβολή του Fraderich Taylor στην ιστορική εξέλιξη του management;

Μονάδες 24

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα).
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας
παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ' ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

ΟΜΑΔΑ Α

Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α.1 Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.

Μονάδες 3

Α.2 Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής.

Μονάδες 3

Α.3 Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν.

Μονάδες 3

Α.4 Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού του αγαθού (ceteris paribus).

Μονάδες 3

Α.5 Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης προϋποθέτει ότι ένας τουλάχιστον συντελεστής παραγωγής είναι σταθερός.

Μονάδες 3

Για την παρακάτω πρόταση Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συμπλήρωσή της.

 

Α.6 Το ιδιωτικό αυτοκίνητο μιας οικογένειας είναι αγαθό

α. καταναλωτό και κεφαλαιουχικό.

β. κεφαλαιουχικό.

γ. καταναλωτικό και διαρκές.

δ. καταναλωτικό και καταναλωτό.

Μονάδες 4

Α.7 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης ΙΙ ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχηση. (Δύο από τις προτάσεις της Στήλης ΙΙ περισσεύουν).

 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ

1. |ΕD| > 1

2. |ΕD| < 1

3. |ΕΥ| > 0

4. |ΕΥ| < 0

α. Κανονικό αγαθό.

β. Αγαθό ανελαστικής ζήτησης.

γ. Κατώτερο αγαθό.

δ. Αγαθό τελείως ανελαστικής ζήτησης.

ε. Αγαθό ελαστικής ζήτησης.

στ. Αγαθό με ελαστικότητα ζήτησης που τείνει στο άπειρο.

Μονάδες 6

 

ΟΜΑΔΑ Β

Με τη βοήθεια σχετικού διαγράμματος που θα κατασκευάσετε, να περιγράψετε πώς λειτουργεί η τιμή παρέμβασης, που ορίζεται από το κράτος, στην αγορά ενός αγροτικού προϊόντος.

Μονάδες 25

 

ΟΜΑΔΑ Γ

Δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας:

 

Έτος

Δείκτης Τιμών

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε Τρέχουσες Τιμές

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε Σταθερές Τιμές

1990 100 14  
1991 120   20
1992   33 22

 

α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 12

β. Να υπολογισθεί η πραγματική μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) μεταξύ των ετών 1991 και 1992 σε σταθερές τιμές του 1990.

Μονάδες 5

γ. Να υπολογισθεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) μεταξύ των ετών 1991 και 1992 σε σταθερές τιμές του 1990.

Μονάδες 8

 

ΟΜΑΔΑ Δ

Τα πιο κάτω δεδομένα αφορούν μία υποθετική επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. 

 

Αριθμός εργατών (L)

Συνολικό Προϊόν (TP ή Q)

0

0

1

5

2

20

3

60

4

80

5

86

6

90

7

90

Εάν οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για κάθε μονάδα παραγωγής κοστίζουν 10 χρηματικές μονάδες, η αμοιβή κάθε εργάτη είναι 100 χρηματικές μονάδες και το σταθερό κόστος 1.000 χρηματικές μονάδες, με τους κατάλληλους υπολογισμούς να κατασκευασθούν:

α. Η Στήλη του Μεταβλητού Κόστους (VC).

Μονάδες 12

β. Η Στήλη του Μέσου Σταθερού Κόστους (AFC).

Μονάδες 4

γ. Η Στήλη του Μέσου Προϊόντος (ΑΡ).

Μονάδες 4

δ. Η καμπύλη του Συνολικού Προϊόντος (ΤΡ ή Q).

Μονάδες 5

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ' ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α.1. Η καριέρα των διοικητικών στελεχών ξεκινά από την αρχή της πυραμίδας, συνήθως σε θέσεις εκτελεστικού έργου και στη συνέχεια εξελίσσεται.

Μονάδες 4

Α.2. Σύμφωνα με τον Katz, η ικανότητα του διοικητικού στελέχους να επιλύει συγκρούσεις μεταξύ των υφισταμένων του ανήκει στις τεχνικές του ικανότητες.

Μονάδες 4

Α.3. Το πρόγραμμα πωλήσεων μιας επιχείρησης δημιουργείται, λειτουργεί και αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, δηλαδή του marketing, των χρηματοοικονομικών κ.λ.π.

Μονάδες 4

Α.4. Η επιχείρηση συνδέεται με το στοιχείο του κινδύνου.

Μονάδες 4

Α.5. Οι προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών της επιχείρησης εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της.

Μονάδες 4

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.6. και Α.7., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.6. Η λειτουργία του προϋπολογισμού 

α. καταγράφει τις προβλέψεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης για το επόμενο οικονομικό έτος.

β. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης.

γ. έχει ως αντικείμενο την πλήρη καταγραφή και καταχώριση στα λογιστικά βιβλία των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.

δ. έχει ως αντικείμενο την υψηλότερη απόδοση του προσωπικού της επιχείρησης.

Μονάδες 4

Α.7. Η αποδοτικότητα μετράται με δείκτες, οι οποίοι έχουν ως αριθμητή 

α. το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα (εκροή) και ως παρονομαστή τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσματος (εισροές)

β. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσματος (εισροές) και ως παρονομαστή το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα (εκροή).

γ. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσματος (εισροές) και ως παρονομαστή το χρησιμοποιηθέντα αριθμό εργαζομένων.

δ. τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια και ως παρονομαστή τα κέρδη της επιχείρησης.

Μονάδες 4

Α.8. Στη Στήλη Ι του παρακάτω πίνακα δίνονται τρεις διακρίσεις του γενικού (εξωτερικού) περιβάλλοντος της επιχείρησης και στη Στήλη ΙΙ πέντε στοιχεία του γενικού (εξωτερικού) περιβάλλοντός της. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της Στήλης ΙΙ που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. (Δύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ περισσεύουν).

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ

Α. Πολιτισμικό περιβάλλον

Β. Πολιτικό περιβάλλον

Γ. Οικονομικό περιβάλλον

1. Περιλαμβάνει τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας.

2. Περιλαμβάνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας.

3. Περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί το κράτος.

4. Περιλαμβάνει τους νόμους σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση.

5. Περιλαμβάνει το φορολογικό σύστημα και την πορεία της κεφαλαιαγοράς.

 

Μονάδες 9

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Α.9. Ποιες είναι οι μεταβλητές του μίγματος marketing με τις οποίες η προώθηση έχει στενή σχέση;

Μονάδες 3

Α.10. Ποιο φαινόμενο αποκαλείται από τους οικονομολόγους «δημιουργική καταστροφή»;

Μονάδες 5

Α.11. Σε ποια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας πραγματοποιείται ο έλεγχος της παραγωγής και ποιες οι διακρίσεις αυτού;

Μονάδες 5

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1. Ποια είναι τα κύρια στάδια στα οποία εστιάζεται η διοικητική διαδικασία των πωλήσεων και τι περιλαμβάνει κάθε στάδιο;

Μονάδες 10

Β.2. Ποιος ο ρόλος του Taylor στην επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων και ποιες οι σχετικές απόψεις του;

Μονάδες 20

Β.3. Σε τι στοχεύουν οι ενέργειες της λειτουργίας των προμηθειών, ποιες είναι συνήθως αυτές οι ενέργειες και ποια η σημασία της λειτουργίας των προμηθειών για την επιχείρηση;

Μονάδες 20

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

(για τους εξεταζομένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις και των δύο ομάδων.

4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι δεκτή.

5. Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α.1 Η προφορική και η γραπτή επικοινωνία ανήκουν στις τεχνικές ικανότητες.

Μονάδες 4

 

Α.2 Οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι θεωρίες του μάναντζμεντ (management) έχουν γενική ισχύ και καθολική εφαρμογή.

Μονάδες 4

 

Α.3 Η διοίκηση προσωπικού συντονίζει τις μεταθέσεις � προαγωγές, αφού λάβει υπόψη της μόνο τις επιθυμίες του εργαζομένου.

Μονάδες 4

 

Α.4 Το πρόγραμμα πωλήσεων μιας επιχείρησης δημιουργείται, λειτουργεί και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, δηλαδή του μάρκετινγκ (marketing), της παραγωγής, των χρηματοοικονομικών κ.ά.

Μονάδες 4

 

Α.5 Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι οι διάφορες και ποικίλες ενέργειες ή δραστηριότητες μέσα στην επιχείρηση, παρά τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ τους, μπορούν να ενταχθούν σε ορισμένες κατηγορίες, οι οποίες λέγονται επιχειρησιακές λειτουργίες.

Μονάδες 4

 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.6, Α.7 και Α.8 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

Α.6 Ο προγραμματισμός, ως λειτουργία της Οργάνωσης και Διοίκησης, περιλαμβάνει

α. τη διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών.

β. την εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης.

γ. την τμηματοποίηση των λειτουργιών.

δ. τον καταμερισμό των εργασιών.

Μονάδες 5

 

Α.7 Τα ήθη και τα έθιμα μιας κοινωνίας περιλαμβάνονται στο

α. πολιτικό περιβάλλον.

β. κοινωνικό περιβάλλον.

γ. πολιτισμικό περιβάλλον.

δ. οικονομικό περιβάλλον.

Μονάδες 5

 

Α.8 Οι ενέργειες που γίνονται για τον σχεδιασμό ενός νέου τύπου φρένων αυτοκινήτου ανήκουν:

α. στην εμπορική λειτουργία.

β. στη λειτουργία της πληροφόρησης.

γ. στην οικονομική λειτουργία.

δ. στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.

Μονάδες 5


 

Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:

Α.9 Ποια είναι τα ισχυρά κίνητρα με τα οποία επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας;

Μονάδες 6

Α.10 Να εξηγήσετε το φαινόμενο που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «δημιουργική καταστροφή».

Μονάδες 9

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Από τις επιμέρους λειτουργίες της χρηματοοικονομικής διοίκησης να περιγράψετε την ταμειακή λειτουργία (μονάδες 6) και τη λογιστική λειτουργία (μονάδες 8).

Μονάδες 14

 

Β.2 Να περιγράψετε την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

Μονάδες 16

 

Β.3 Ποιες ήταν οι κατηγορίες που διατύπωσε το κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων (Mayo και Roethlisberger) εναντίον του Taylor και των οπαδών του; (μονάδες 6) Ποιες ήταν οι θέσεις του κινήματος και ποια συμπεράσματα προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1920 σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις; (μονάδες 14)

Μονάδες 20


 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Δεν θα αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

 Απαντήσεις

ΟΜΑΔΑ Α

 

Α.1      Λάθος

Α.2      Σωστό

Α.3      Λάθος

Α.4      Σωστό

Α.5      Σωστό

 

Α.6      α

Α.7      γ

Α.8      δ

 

Α.9      σελ. 40, σχολικού βιβλίου «ισχυρά κίνητρα - συλλογική διαδικασία»

Α.10    σελ. 35, σχολικού βιβλίου «Το περιβάλλον όμως - δημιουργική καταστροφή»

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

Β.1      σχολικό βιβλίο, σελ. 74 η «Ταμιακή λειτουργία» και «Λογιστική λειτουργία»

Β.2      σχολικό βιβλίο, σελ. 31 «Είναι η πιο βασική - λειτουργίας του νοσοκομείου»

Β.3      σχολικό βιβλίο, σελ. 58 «το 1920 εμφανίστηκαν - συνθηκών εργασίας»

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

 

ΟΜΑΔΑ Α

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α.1 Η οικονομική λειτουργία της επιχείρησης ανήκει στις «δευτερεύουσες» επιχειρησιακές λειτουργίες.

Μονάδες 4

Α.2 Η ταμειακή λειτουργία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων της επιχείρησης τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση εισροών.

Μονάδες 4

Α.3 Τα άτομα τα οποία θέλουν και μπορούν να υλοποιούν το έργο έχουν υψηλή ωριμότητα (για το ζήτημα της ηγεσίας) και προφανώς οι καταλληλότερες μορφές ηγεσίας είναι οι συμμετοχικές.

Μονάδες 4

Α.4 Η παραγωγικότητα της εργασίας δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

Μονάδες 4

Α.5 Το marketing περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

Μονάδες 4

Α.6 Σύμφωνα με τις απόψεις του Max Weber, η γραφειοκρατία είναι μια θεωρία οργάνωσης που ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των μεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων.

Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Το συνδικαλιστικό κίνημα περιλαμβάνεται στο

α. κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης.

β. οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης.

γ. νομικό περιβάλλον της επιχείρησης.

δ. τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Μονάδες 6

Α.8 Η άποψη ότι η αύξηση της παραγωγικότητας είναι η μόνη λύση για την εξασφάλιση υψηλών μισθών, αλλά και μεγαλύτερων κερδών, υποστηρίχθηκε από τον α. Max Weber. β. Gantt. γ. Henri Fayol. δ. Fr. Taylor.

Μονάδες 6

Α.9 Σύμφωνα με τη θεωρία των αναγκών του Α. Maslow, η ανώτερη κατηγορία αναγκών και τελευταία από άποψη προτεραιότητας είναι η κατηγορία των

α. φυσιολογικών - βιολογικών αναγκών.

β. κοινωνικών αναγκών.

γ. αναγκών ολοκλήρωσης.

δ. εγωιστικών αναγκών ή αναγκών αναγνώρισης.

Μονάδες 6

Α.10 Από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ηγέτης για να επηρεάσει, να καθοδηγήσει και να παρακινήσει τα μέλη της ομάδας, να περιγράψετε την επιρροή και την εξουσία (μονάδες 4) και επιπλέον να αναφέρετε (χωρίς να τις αναπτύξετε) τις βασικές πηγές δύναμης του αποτελεσματικού ηγέτη (μονάδες 4).

Μονάδες 8

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Να περιγράψετε:

α. Τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες.

Μονάδες 7

β. Τι σημαίνει ότι η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα ή «κοινωνική κατασκευή».

Μονάδες 18

Β.2 Οι Λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Να περιγράψετε σε τι αναφέρονται αυτοί οι στόχοι.

Μονάδες 15

Β.3 Η θεωρία των προσδοκιών αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνησης. Να περιγράψετε τη βασική της λογική.

Μονάδες 10

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή.

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

 

Απαντήσεις

 

 

ΟΜΑΔΑ Α

Α.1 Λάθος

Α.2 Λάθος

Α.3 Σωστό

Α.4 Λάθος

Α.5 Σωστό

Α.6 Σωστό

Α.7 α.

Α.8 δ.

Α.9 γ.

Α.10 σελ. 125, σχολικού βιβλίου «Επιρροή είναι ... διοικητική ιεραρχία»

Βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη είναι:

α. Η δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας.

β. Η δύναμη της αναφοράς.

γ. Η δύναμη των ειδικών.

δ. Η δύναμη των πληροφοριών.

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1.α. σχολικό βιβλίο, σελ. 25 - 26: «Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ... με πιθανότητα κέρδους ή ζημίας».

β. σχολικό βιβλίο, σελ. 26 - 27: «αυτό συνοπτικά σημαίνει ότι ... κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της»

Β.2 σχολικό βιβλίο, σελ. 38: «Αυτοί οι στόχοι αναφέρονται ... στις εξελίξεις του περιβάλλοντος».

Β.3 σχολικό βιβλίο, σελ. 132: «Η απόδοση του εργαζομένου ... που παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι»

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

ΟΜΑΔΑ Α

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α.1 Σύμφωνα με τον F. Herzberg, ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάμενο ανήκει στην κατηγορία των παραγόντων που ονομάζονται «κίνητρα».

Μονάδες 4

Α.2 Η λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση (ή στον οργανισμό) αποτελεί βασική λειτουργία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Μονάδες 4

Α.3 Σύμφωνα με τους R. Cyert και S. March, στόχους έχουν μόνο οι επιχειρήσεις και όχι τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων.

Μονάδες 4

Α.4 Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την έννοια της αποτελεσματικότητας.

Μονάδες 4

Α.5 Ο ηγέτης, ο οποίος ακολουθεί τον τρόπο διοίκησης που ονομάζεται «προσανατολισμός προς τους ανθρώπους», θεωρεί ότι, όταν οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται, τότε και τα μέλη της ομάδας μπορούν να ικανοποιηθούν.

Μονάδες 8

Α.6 Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού είναι γενικά μια λειτουργία που σχετίζεται με τη φυσική ροή του προσωπικού της επιχείρησης, αλλά αφορά και τα νέα της σχέδια.

Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 

Α.7 Η καταγραφή του εξοπλισμού που υπάρχει σε μια επιχείρηση και η περιγραφή των χαρακτηριστικών του γνωρισμάτων αφορά

α. στον σχεδιασμό της παραγωγής.

β. στην τοποθεσία του εργοστασίου και τη διάταξη των χώρων.

γ. στις προμήθειες.

δ. στη συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Μονάδες 6

Α.8 Η οικονομική αποδοτικότητα εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο:

 

 

 

Μονάδες 6

Α.9 Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών ανήκει στην

α. οικονομική λειτουργία.

β. λειτουργία προμηθειών.

γ. παραγωγική λειτουργία.

δ. εμπορική λειτουργία.

Μονάδες 6

Α.10 Από τις επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων να περιγράψετε αυτή των εργασιακών σχέσεων.

Μονάδες 8

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Να αναφέρετε τις απόψεις για την Οργάνωση και Διοίκηση (Management) του F. Taylor και του Gantt.

Μονάδες 18

Β.2 Να αναφέρετε (μονάδες 4) και να περιγράψετε τις επιμέρους λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (μονάδες 16).

Μονάδες 20

Β.3 Να περιγράψετε τα τρία βασικά πρότυπα ηγεσίας με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τον ηγέτη.

Μονάδες 12

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή.

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

 

Απαντήσεις

 

 

ΟΜΑΔΑ Α

Α.1 Λάθος

Α.2 Σωστό

Α.3 Λάθος

Α.4 Λάθος

Α.5 Λάθος

Α.6 Σωστό

Α.7 β.

Α.8 δ.

Α.9 γ.

Α.10 σελ. 83, σχολικού βιβλίου η ενότητα με τον τίτλο «Εργασιακές σχέσεις»

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Από το σχολικό βιβλίο, στις σελίδες 57 και 58

Β.2 Από το σχολικό βιβλίο, στις σελίδες 73 και 74
Β.3 Από το σχολικό βιβλίο, στις σελίδες 126 & 127

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

 

ΟΜΑ∆Α Α

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

 

Α.1 Οι αντικειμενικοί σκοποί της διοίκησης παραγωγής είναι αρχικά ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η λειτουργία των συστημάτων παραγωγής.

Μονάδες 4

Α.2 Ο έλεγχος της παραγωγής διακρίνεται μόνο σε ποιοτικό και ποσοτικό.

Μονάδες 4

Α.3 Η χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνει στις επιμέρους λειτουργίες της την εξασφάλιση της ποιότητας και τον έλεγχο της παραγωγής.

Μονάδες 4

Α.4 Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.

Μονάδες 4

Α.5 Κάθε απόφαση για μετάθεση ή προαγωγή κάποιου εργαζομένου στην επιχείρηση λαμβάνεται αποκλειστικά από το διευθυντή προσωπικού.

Μονάδες 4

Α.6 Η χρηματοοικονομική διοίκηση με τα ειδικά στελέχη της ερευνά τα θέματα αμοιβών και την αγορά εργασίας.

Μονάδες 4

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Τα λειτουργικά προγράμματα δράσης περιλαμβάνονται:

α. στον προγραμματισμό.

β. στην οργάνωση.

γ. στη διεύθυνση.

δ. στον έλεγχο.

Μονάδες 6

Α.8 Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων ανήκει στην:

α. οικονομική λειτουργία.

β. λειτουργία προμηθειών.

γ. παραγωγική λειτουργία.

δ. λειτουργία της πληροφόρησης.

Μονάδες 6

Α.9 Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσεται και το κοινωνικό περιβάλλον που περιλαμβάνει:

α. το φορολογικό σύστημα.

β. τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας.

γ. τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας.

δ. την εισοδηματική πολιτική.

Μονάδες 6

Α.10 Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων μιας επιχείρησης να περιγράψετε τη λειτουργία της Εκπαίδευσης�Ανάπτυξης.

Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β

Β.1 Σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών να αναφέρετε τι προϋποθέτει η παρακίνηση του εργαζομένου για απόδοση.

Μονάδες 10

Β.2 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου;

Μονάδες 16

Β.3 Από τις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε την:

α. εμπορική λειτουργία.

Μονάδες 8

β. οικονομική λειτουργία.

Μονάδες 16

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή.

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

Απαντήσεις

 

 

ΟΜΑΔΑ Α

Α.1      Σωστό

Α.2      Λάθος

Α.3      Λάθος

Α.4      Σωστό

Α.5      Λάθος

Α.6      Λάθος

Α.7      α.

Α.8      β.

Α.9      γ.

Α.10 σελίδα 81, σχολικού βιβλίου «Η δραστηριότητα αυτή ... για ανάληψη θέσεων με περισσότερες ευθύνες»

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

Β.1. σχολικό βιβλίο, σελ. 132 - 133: «Τη σύνδεση της απόδοσης ... ώστε να έχουν αξία γι' αυτόν».

Β.2 σχολικό βιβλίο, σελ. 124: «Βασικά στοιχεία που συνθέτουν ... στο χώρο της ευθύνης του».

Β.3.α. σχολικό βιβλίο, σελ. 31 - 32: «Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ... με τις σύγχρονες έννοιες του Μάρκετινγκ και των πωλήσεων».

β. σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Η λειτουργία μιας επιχείρησης ... την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της».

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

ΟΜΑΔΑ Α

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
 

Α.1 H επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επισήμως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της, και να διαθέτει θεσμική οργάνωση.

Μονάδες 4

Α.2 Οι καταναλωτές και οι πελάτες εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης.

Μονάδες 4

Α.3 Στη λειτουργία της διοίκησης παραγωγής ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός αφορά την απόκτηση και την κατάλληλη διάταξη των μέσων παραγωγής, με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή.

Μονάδες 4

Α.4 Η Διοίκηση των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της λειτουργίας των προσλήψεων φροντίζει για την ομαλή εγκατάσταση του προσωπικού στις διάφορες θέσεις εργασίας.

Μονάδες 4

Α.5 Ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης ενεργεί ως εκπρόσωπος του σωματείου εργαζομένων στις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της επιχείρησης.

Μονάδες 4

Α.6 Ηγεσία ή ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου είναι το σύνολο των ενεργειών εκείνων, οι οποίες επιδρούν πάνω στους άλλους ανθρώπους και τους κάνουν να το «ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα» και να του έχουν εμπιστοσύνη.

Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Η ανάπτυξη γραφικών μεθόδων απεικόνισης σχεδίων με στόχο τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο οφείλεται στον:

α. Mayo

β. Fayol

γ. Taylor

δ. Gantt.

Μονάδες 6

Α.8 Ο σχεδιασμός της παραγωγής (ως ενέργεια της λειτουργίας της διοίκησης παραγωγής) αποσκοπεί στον προσδιορισμό θεμάτων που αφορούν:

α. την απαραίτητη τεχνογνωσία και το μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.

β. την αποθήκευση των προϊόντων.

γ. τη συντήρηση και αντικατάσταση του Μηχανολογικού εξοπλισμού.

δ. τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος.

Μονάδες 6

Α.9 Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών ανήκει:

α. στην οικονομική λειτουργία.

β. στην εμπορική λειτουργία.

γ. στη λειτουργία της πληροφόρησης.

δ. στη λειτουργία των προμηθειών.

Μονάδες 6

Α.10 Ποιο φαινόμενο οι οικονομολόγοι αποκαλούν «Δημιουργική καταστροφή» και τι το προκαλεί;

Μονάδες 8

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

Β.1 Από τις «δευτερεύουσες» επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε αυτή της έρευνας και ανάπτυξης.

Μονάδες 18

Β.2 Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης Management να περιγράψετε τις λειτουργίες της Διεύθυνσης (μονάδες 16) και του Ελέγχου (μονάδες 6).

Μονάδες 22

Β.3 Από τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg να αναφέρετε τους παράγοντες που ονομάζονται «κίνητρα».

Μονάδες 10

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ A'

Α.1 . Σ

Α.2 . Λ

Α.3 . Λ

Α.4 . Σ

Α.5 . Λ

Α.6 . Σ

Α.7 . δ

Α.8 . α

Α.9 . β

Α.10 Σχολικό βιβλίο σελ 35 Από «Το περιβάλλον όμως.... έως ... «δημιουργική καταστροφή»
 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

Β.1 Σχολικό βιβλίο σελ 33 Από «Η λειτουργία αυτή ... έως ... οργανισμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κράτος»

Β.2 Σχολικό βιβλίο σελ 60-61 Από «Η διεύθυνση αφορά... έως... που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία»

Β.3 Σχολικό βιβλίο σελ 132 Από «Στη δεύτερη κατηγορία... έως ... προαγωγών του εργαζομένου»

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

 

ΟΜΑΔΑ Α

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α.1 Παραγωγικότητα είναι η σχέση του οικονομικού αποτελέσματος προς το χρησιμοποιηθέν κεφάλαιο.

Μονάδες 4

Α.2 Οι λειτουργικές ομάδες αποτελούνται από εργαζομένους διαφορετικών διευθύνσεων ή τμημάτων ή και από εργαζομένους με διαφορετική ειδικότητα.

Μονάδες 4

Α.3 Προϊόν ή υπηρεσία είναι το σύνολο των υλικών και άυλων χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν σχεδιασθεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών.

Μονάδες 4

Α.4 Η έννοια της ηγεσίας είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της δύναμης, της επιρροής και της εξουσίας.

Μονάδες 4

Α.5 Σύμφωνα με τους R. Cyert και S. March, στόχους έχουν μόνο τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων και όχι οι επιχειρήσεις.

Μονάδες 4

Α.6 Όλες οι παραγωγικές μονάδες είναι επιχειρήσεις.

Μονάδες 4

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 

Α.7 Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών αποτελεί αντικείμενο της:

α. παραγωγικής λειτουργίας

β. εμπορικής λειτουργίας

γ. οικονομικής λειτουργίας

δ. λειτουργίας προμηθειών.

Μονάδες 6

Α.8 Η συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι ενέργεια που ανήκει στη:

α. διοίκηση πωλήσεων

β. χρηματοοικονομική διοίκηση

γ. διοίκηση παραγωγής

δ. διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Μονάδες 6

Α.9 Το μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να:

α. παραχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες

β. εξευρεθούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την ίδρυση της επιχείρησης

γ. φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή

δ. εξευρεθεί ο κατάλληλος τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης.

Μονάδες 6

Α.10 Να περιγράψετε το αυταρχικό πρότυπο συμπεριφοράς του ηγέτη. (μονάδες 2) Ποια είναι τα μειονεκτήματά του; (μονάδες 3) Πότε ο τρόπος αυτός συμπεριφοράς θεωρείται ενδεδειγμένος; (μονάδες 3)

Μονάδες 8

 

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Από τις επιμέρους λειτουργίες της διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων μιας επιχείρησης να περιγράψετε:

α. τη λειτουργία του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού

Μονάδες 8

β. τη λειτουργία των προσλήψεων.

Μονάδες 7

Β.2 α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης; (μονάδες 2) Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες για να είναι επιτυχημένη η παθητική ακρόαση; (μονάδες 8)

Μονάδες 10

β. Από τι χαρακτηρίζεται και τι περιλαμβάνει η ενεργητική ακρόαση; (μονάδες 2) Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης; (μονάδες 8)

Μονάδες 10

Β.3 Να περιγράψετε τις Φυσιολογικές - Βιολογικές Ανάγκες, τις Ανάγκες για Ασφάλεια και τις Ανάγκες Ολοκλήρωσης, όπως αυτές αναφέρονται στη θεωρία του Α. Maslow.

Μονάδες 15

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β 
Α1Λάθος Β1α.σελίδα 80
Α2Λάθος  β.σελίδα 81
Α3Σωστό Β2α.σελίδα 155
Α4Λάθος  β.σελίδα 155 - 156
Α5Σωστό Β3 σελίδα 130 - 131
Α6Λάθος    
Α7α    
Α8γ    
Α9γ    
Α10σελίδα 126    

 

 

esos.gr

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
  • Ένταση επικράτησε έξω από σχολείο της Θεσσαλονίκης όταν ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε για να συμπαρασταθεί σε μητέρα που ζητούσε να επιτραπεί στον γιο της η είσοδος χωρίς να έχει μαζί του την προβλεπόμενη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από το 1ο Γενικό Λύκειο Ευόσμου το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με δημοσίευμα  του thestival.gr, η ένταση ανάμεσα στον διευθυντή και την μητέρα του μαθητή της Α’ Λυκείου ξεκίνησε την Δευτέρα όταν ο μαθητής πήγε στο σχολείο χωρίς αποτέλεσμα self test. Από την πλευρά του σχολείου τονίζεται ότι εφαρμόστηκε η κείμενη νομοθεσία και ότι δεν

    ...

Πανελλαδικές

No result.

Ωρολόγια Προγράμματα

No result.
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…