Επιλογές

Ανακοίνωση της ΕΕΠΟ για τις αλλαγές στα προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • 07 Ιουλ 2020

Η Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) εκφράζει την βαθειά διαφωνία της με τις συντελούμενες πρόσφατες αλλαγές στα προγράμματα του Γυμνασίου και του Λυκείου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 2338, τεύχος Β, 15 Ιουνίου 2020 και ΦΕΚ 2265, τεύχος Β, 12 Ιουνίου 2020). Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά εκτοπίζονται και περιθωριοποιούνται εντελώς στα προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο τα μαθήματα που αφορούν την επιστήμη της Οικονομίας όσο και γενικότερα τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών.

Η εκτόπιση των μαθημάτων αυτών φτωχαίνει τις παρεχόμενες γνώσεις στους μαθητές. Ιδιαίτερα απομειώνει την ευρύτερη κοινωνική αντίληψη καθώς και την συνακόλουθη κριτική ικανότητα που χρειάζεται ένας σύγχρονος πολίτης.

 

Γενικότερα, στα νέα προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρυτανεύει μία εργαλειακή αντίληψη για τις γνώσεις και τις σπουδές. Αντί για την παροχή μίας ευρύτητας γνώσεων και την συνακόλουθη καλλιέργεια κριτικής αντίληψης, τα νέα προγράμματα στοχεύουν σε ρηχές εργαλειακές δεξιότητες (π.χ. αποσπασματική μάθηση απλοϊκών στοιχείων και πρακτικών εργαλείων, έμφαση στην αναζήτηση πληροφορίας αλλά όχι στην κριτική της κατανόηση). Αυτό ενισχύεται από την κατασκευή έτοιμων εξεταστικών αντικειμένων - λύσεων - απαντήσεων που οδηγούν σε ένα εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και επιτείνουν την αδιαφορία για την ουσία της μόρφωσης και της γνώσης. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνονται πολίτες που λειτουργούν μέσα σε μια ευέλικτη αγορά εργασίας ως αναλώσιμοι διαχειριστές πληροφοριών.

Ιδιαίτερα για την Πολιτική Οικονομία, θεωρούμε ότι το αντικείμενό της – που αφορά την παραγωγή, κυκλοφορία και διανομή προϊόντων που αποτελούν την υλική βάση επιβίωσης της κοινωνίας - είναι απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο. Γι’ αυτό τον λόγο είναι αναγκαίο οι μαθητές να διδάσκονται πως κινείται η οικονομία, ποια είναι τα βασικά ρεύματα οικονομικής σκέψης, ποια είναι τα βασικά εργαλεία οικονομικής ανάλυσης και ιδιαίτερα οικονομικής πολιτικής. Ιδιαίτερα για την χώρα μας, που ταλανίζεται για περισσότερο από μία δεκαετία από σοβαρά οικονομικά προβλήματα και κρίσεις, οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες για να εφοδιάσουν τους μελλοντικούς πολίτες με αναγκαία εφόδια κρίσης και πράξης.

Με βάση τα παραπάνω η Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας ζητά την επαναφορά των μαθημάτων της οικονομίας και ευρύτερα των κοινωνικών επιστημών στον πυρήνα των προγραμμάτων σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…