Επιλογές

ΑΡΘΡΟ 5 (Διαγραφή τακτικού μέλους)

ΑΡΘΡΟ 5 (Διαγραφή τακτικού μέλους)


Τακτικό μέλος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. διαγράφεται: α) για καθυστέρηση της ετήσιας συνδρομής του πέραν της διετίας, β) για παράβαση του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ., γ) για πράξεις του, που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης και δ) στην περίπτωση του άρθρ. 3 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο.
Στην περίπτωση δ' της προηγούμενης παραγράφου η διαγραφή συντελείται ύστερα από σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις περιπτώσεις β' και γ' το Δ.Σ. αποφασίζει με την ιδιότητα Πειθαρχικού Συμβουλίου, του οποίου όμως η απόφαση υπόκειται σε έφεση, απευθυνόμενη από το υπό διαγραφή μέλος, στην πρώτη Γ.Σ. της Ένωσης, που αποφασίζει τελειωτικά. Τέλος, η διαγραφή για την περίπτωση α' της προηγουμένης παραγράφου είναι δυνητική και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ.
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…